Foredrag, temadage, kurser og grupper om seksualitet/intimitet

Temadage og foredrag for borgere og fagpersoner.

Undervisningen er faglig, flexibel, med dialog, ofte små øvelser, filmklip og borde med materialer, bøger, artikler mv. 

Fortæl hvad I ønsker, og vi laver en plan sammen.

 ( undervisning og temadage med emner om unge, gå til menu punktet: Unge/sex)

 
Fagpersoner - sundhedspersonale, såsom læger, sygeplejersker, ergo - fysioterapeuter mv.
Foredrag, undervisning, temadage om kroniske sygdomme/kræft eller alder i forhold til seksualitet/intimitet. For kommuner, sundhedsuddannelser mv.

Foredrag eller hel/halv temadag -  om intimitet/seksualitet 

- fx. i forhold til kræft, KOL, hjertesygdomme, gigt, diabetes,

alder eller palliativ pleje. For sygeplejersker på hospitaler og

i den primære sektor, konsultations sygeplejersker, ergo og fysio - terapeuter, hjemmehjælpere, læger og andet sundhedspersonale.

Hvordan kan man tage emnet op med patienterne/borgerne, - hvad skal man vide og

hvad kan man gøre ved de problematikker der dukker op?

Alt dette og meget mere vil vi diskutere og finde løsninger på, gennem dialogbaseret undervisning, hvor der er god plads til spørgsmål og emner fra deltagerne. Jeg har materialer, hjælpemidler mv. med, som jeg lægger ud på borde, - viser billeder mv. på power point, og tager emnerne op, som de kommer undervejs.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig om jeres ønsker. 

Se eksempel på indbydelse til fagpersoner i Skælskør 12.12.17 klik her

Herunder referencer til undervisning fra 2017 - NU (tidligere referencer HER) :

Jeg har undervist/underviser:

Fra 2011og fortsat løbende på hvert hold på Specialuddannelsen for kræftsygeplejersker i Århus 

Fra 2012 og stadig 2 gange om året på Radiografstuderende på stråleretningen på Metropol i København.

Nov. 2013 + 2015 + 2017 Oplæg på "National konference for seksuel sundhed" i Nyborg  om "Kronisk sygdom og seksualitet" og om "Kræft, krop og intimitet - hvordan kan vi tale om det i sundhedsvæsenet".

10.1.17 Hel temadag om "Hvordan taler vi med borgere - med kroniske sygdomme/kræft om seksualitet" for alle medarbejdere i sundhedstjenesten Guldborgsund kommune.

16.5.17 Temadag på Horsens sygeplejeskole "Kræft og seksualitet". 

29.5.17 Foredrag "Inkontinens/ældre og seksualitet" for sygeplejersker, praktiserende læger og andre sundhedsfaglige, -  på Glostrup Park Hotel - sponsoreret af Astellas Pharma.

8.11.17 Oplæg på landskursus for Plastik kirurgiske sygeplejersker på Hotel Comwell, Middelfart.

12.12.17 Hel temadag for Slagelse kommunes medarbejdere i Sundhedsfremme og genoptræning: "Hvorfor og hvordan kan vi tale med vores borgere om intimitet/seksualitet". 

24.4.18 Oplæg om diabetes og seksualitet på temamøde for diabetesinteresserede konsultations sygeplejersker for SANOFI i Odense.

21.6.18 SOSU skolen i Næstved foredrag om ældre og seksualitet.

12.9.18 Temadag for fagpersoner i Sundheds - og forebyggelsesafdelingen i

Ærø kommune - Sundhed & forebyggelse: "Hvorfor og hvordan skal vi tale med borgerne om Intimitet og seksualitet?"

14.11.2018 Oplæg om "Seksualitet og intimitet med kroniske sygdomme/kræft" på Gynzones symposium "Kvindekroppen - hele livet"

15.1.19 Temadag for hjertesygeplejersker for hjerteforeningen i Odense.

16.5.19 Temadag for sygepleje - fys, ergo studerende på VIA University College Holstebro om hvordan man taler om intimitet med patienterne.

19.9.19  Temaformiddag for Lungekræftsygeplejersker -"Roche" på Clarion Hotel Kastrup.

24.11.2020 Temadag om ældre og seksualitet og om hvordan man taler med borgere om emnet, se indbydelsen her - for Horsens kommune sundhedspersonale indenfor ældreområdet, forebyggende medarbejdere, aktivitetsmedarbejdere, projektmedarbejdere mv.

28.9.21 Temadag på 7 timer for rådgivere i kræftens bekæmpelse i Vejle kræftrådgivning

22.4.22 Temadag for Svendborg kommunes medarbejdere i Sundhedshuset i Hulgade:

"Hvordan taler vi med borgerne om intimitet og seksualitet" opfølgning på temadag i 2015

Horsens sygeplejeskole temadag om kræft og seksualitet, aktivevurderingsøvelser og dialog i undervisningen
Patientforening FNUG unge med gigt

"Jeg synes, at det var en super god dag, jeg lyttede både med et fagligt og et personligt øre, og fik meget ud af begge dele. Det var også godt at hele personalegruppen var med, så vi kan bruge vores nye viden sammen, og støtte hinanden"

Sygeplejerske på temadag 

Unge med gigt, patientforening FNUG
Radiografstuderende på Metropol i København
Studerende laver aktive holdningsøvelser
20201026_142308.jpg
 
Borgere/patienter- i kommuner, på rehabiliteringskurser, i patientforeninger, på hospitaler 
- om alder og/eller sygdommes indflydelse på krop, samliv, seksualitet og intimitet

Dialogoplæg for borgere i små eller store grupper, med fokus på specielle sygdomme, udfordringer eller alder, - varer ofte ca. 2 - 2 ½ time med en pause midtvejs.

Jeg fortæller facts om emnet, og i de lidt større grupper viser jeg billeder og små aktuelle filmklip, hvor borgere fortæller om seksuelle udfordringer. Jeg er i dialog med deltagerne samt svarer på spørgsmål undervejs og i pausen. I mindre grupper bruger jeg ikke power point, men har dialog med deltagerne og laver nogle gange en nærværs/mindfulness øvelse med deltagerne. Det er selvfølgelig HELT OK at deltagerne "bare" er tilstede ved at lytte, de behøver ikke fortælle om sig selv personligt, - det fortæller jeg mere om i starten af oplægget, samt fortæller om tavshedspligt i gruppen.

Vi taler om udfordringer, løsninger og muligheder, og ikke kun de "tekniske ting", man kan bruge for at genfinde den seksuelle evne (såsom rejsning/tørre slimhinder mv.), men jeg har også meget fokus på det intime, nærværet, berøringen og hvordan man bevarer dette og måske finder nye veje til seksualitet/intimitet, når ens liv er blevet forandret. Jeg har bøger, artikler og hjælpemidler med, som jeg viser undervejs og folk kan se på i pausen/bagefter.

Jeg har også gode erfaringer med, - i lidt større grupper - ,  at deltagerne skriver anonyme spørgsmål, som lægges i en kasse i pausen - som jeg besvarer i den sidste time.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig om jeres ønsker. 

Se eksempel på flyer - om tilbuddet i Middelfart kommune her

Herunder referencer til undervisninger  fra 2017 - NU  (tidligere referencer HER): 

Fra 1.1.10 og og stadig nu - tilknyttet som sexolog på REHPA (tidl. Dallund) : Videnscenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt rehabiliteringscenter i Nyborg, for mennesker med kræft/kronisk sygdom. Jeg har oplæg/gruppesamtaler og individuelle samtaler - om seksualitet/intimitet - på ugekurserne året rundt. 

Fra okt. 2010 og stadig løbende 2 gange om året  -  i Svendborg kommune - gruppeoplæg på rehabiliteringskurser med kræft, KOL, hjertesygdom og diabetes om seksualitet/intimitet .

Fra 2011 - også 2 gange om året stadigvæk - oplæg/gruppesamtaler for borgere med kræft/kroniske sygdomme i Guldborgsund, Brøndby, og fra 2016 også for kræft borgere i Slagelse og Middelfart kommune. I Middelfart er det 3 - 4 gange om året. 

24.10.17 Foredrag/oplæg "Hold gang i kærligheden og seksualiteten hele livet" på "Seniorkurser for alle" i Fredericia kommune. 

14.11.17 Foredrag I PROPA Sydjylland på mødet:"Hjælp til selvhjælp efter prostatakræft" - mit foredrag: "Kort og godt om samlivet". 

30.6.18 Foredrag på Hals og mundhuleopereredes landskursus.

19.9.18 Foredrag "Intimitet, kærlighed og parforhold/singleliv v. demens" for pårørende og demensramte Faxe, Stevns, og Køge kommune.

27.10.19 Oplæg på week-end for foreningen af kroniske smertepatienter.

30.10.19 Oplæg for Slagelse afd. af foreningen for kroniske smertepatienter. 

24.11.19 Oplæg på medlemsweek-end for FNUG - unge med gigt.

26.10.21 Foredrag om intimitet, krop og seksualitet for borgere og pårørende i Fåborg kommune - på Idrætscenter Fyn

Patient oplæg om seksualitet/hæmatologisk kræft på Hæmatologisk afd. OUH 14.9.22 og 26.10.22, samt ca. 6 gange om året herefter.

Oplæg på PROPA temadag i Odense 12.11.22 for 90 deltagere fra Region Syddanmark

En mand, der læser en bog udendørs
Smerter og seksualitet Intimitet smertestillende sex
Dallund slot kræftrehabiliterings gruppe, kræft og seksualitet, kræft og intimitet, kræft og parforhold/singleliv, rejsningsproblemer, tørre slimhinder hos kvinder, errektiv dysfunktion, rejsningsbesvær, sexologisk samtale, samlivsterapi
Dagligstue på REHPA for deltagerne på kurser
Lungesygdom og seksualitet, samlejestillinger ved lungesygdom, bøger om seksualitet, elsk hele livet, når sygdom os skiller, dating for dig af Maria Marcus, sygdom og seksualitet
REHPA kræftrehabiliterings gruppe, kræft og seksualitet, kræft og intimitet, kræft og parforhold/singleliv, rejsningsproblemer, tørre slimhinder hos kvinder, errektiv dysfunktion, rejsningsbesvær, sexologisk samtale, samlivsterapi
Ældre par viser hengivenhed

REHPA - dagligstue 

REHPA - undervisningslokale

 
Forældre til børn og unge med udviklingshæmning eller fysiske/psykiske udfordringer, - hørehæmning, autismespekterforstyrrelser, omsorgssvigt mm.

Dialog foredrag for forældre om børn/unge og seksualitet, grænser mv.

Arrangementet plejer at være på ca. 2½ time og omhandler den seksuelle udvikling hos de børn og unge, som I har.

Hvordan skal man som forældre ( og personale?) agere i forhold til barnets - eller den unges - spirende seksualitet - også når de kommer i puberteten? Hvordan hjælper man sit unge menneske med at klare seksualiteten og kærlighedens udfordringer, både mht. onani, kærester, prævention og det med at passe på sine egne og andres grænser.

Der er altid nok at tale om, - jeg oplever at forældre har et stort behov for at vende emnet med andre og med en professionel, der ved noget om - og er vant til at tale om - emnet. Der er plads til alle deltageres spørgsmål og emner undervejs. Jeg har bøger, artikler, prævention og hjælpemidler med, som man kan se i en pause midt på.

Foredraget kan omhandle udviklingshæmmede, døve / hørehæmmede, unge med asperger / autisme m.fl.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig om jeres ønsker.

Se eksempel på hvordan en indbydelse (fra Storebæltskolen) til forældre kan se ud

Jeg har undervist forældre på:

1.3.07 Lindholmskolen i Nyborg.

5.11.08 Fredericia skolen (hørehæmmede).

2009 Forældre i landsforeningen for Sotos syndrom. I 2011 underviste jeg de unge med Sotos syndrom. 

7.4.08, 23.4.09, 20.3.12, og 31.8.15 Byhaveskolen i Svendborg.

31.10..09 foreningen for Handicappede børn og unge uden diagnose HBUD. 

19.11.09 Ladegårdsskolen for handicappede børn i Holbæk.

8.4.10 Rolighedsskolen afd. "Østermølle" i Thisted.

11.4.11 Foreningen for Downs syndrom i Hovedstaden.

15.3.11 Lumby skole på Fyn.

7.12.11 Storebæltskolen gennem LEV

23.5.11 Strandparkskolen København, 10.10.13 Strandparkskolens fritidshjem.

Dec. 2011 Landsforeningen LEV på Storebæltskolen i Korsør foredrag, artikel i Korsør avis.

15.4.12 Oplæg for døve forældre på "Castbjerggård" døvehøjskole.

1.9.12 Oplæg for forældre til børn og unge med Downs syndrom i Århus DOWN Århus

9.6.14 Pindstrupcentret week-end- familiekursus "Klar til voksenlivet med handicap".

21.3.13 Brogaarden Middelfart forældrekursus lørdag: "Downs, pubertet og seksualitet". 

29.10.15 "Ung, handicappet og seksualitet" Søndersø Rådhus.

28.10.17 Pindstrup centret - oplæg/workshop "Dit barn har også en seksualitet" om den spirende seksualitet ved et tween barn ( = mellem barn og teenager) med psykisk eller fysisk handicap - læs program for kurset her

"For familier for børn med handicap i alderen 14-18 år"

2.-4.11.18 oplæg om lørdagen på 3 dages Familiekursus på Pindstrupcentret,

"Alle har en seksualitet" v. Rikke Thor 

"For familier med børn med handicap i alderen 8-13.år"

16.-18.11.18 oplæg på 3 dages Familiekursus på Pindstrupcentret,

"Dit barn har også en seksualitet" v. Rikke Thor

25.4.19 Oplæg på forældremøde "Børn/unge, krop, seksualitet og grænser"på Natur&Helhedsskolen i Årslev.

Oplæg på forældremøde Byhaveskolen i Svendborg 15.9.22

berøring og kærlighed vigtig for alle

"Det var rart at høre hvad andre forældre fortalte om deres barn - så er det pludselig kke så svært"

Mor til barn i Foreningen for Downs syndrom

Mor og datter har det sjovt

"Jeg fik en masse gode råd med hjem, som vi helt sikkert kan bruge i vores daglligdag med Mads"

Far til ung med udviklingshæmning

"Vi synes at det er rigtig svært, når Amanda vil røre ved alle, men vi fik talt om, hvad vi kan gøre, for at lære hende, hvem og hvor hun skal røre ved andre - og ved sig selv - for den sags skyld"

Forældre til barn med udviklingshæmning

anvende makeup
Brug af bærbar derhjemme
 
Fagpersonale - om mindre børn, nysgerrighed og seksualitet

Foredrag / undervisning for pædagoger, dagplejemødre, forældre og sundhedsplejersker om mindre børn, nysgerrighed, kropslege og seksualitet.

I barnets udvikling, er seksualitet en naturlig ting, som er med til at udvikle barnets evne til at nyde egen krop, være social, kunne mærke og sætte sine grænser og mange andre ting.

Når man omtaler børn og seksualitet i medier, har man ofte fokus på noget krænkende, farligt og negativt. Hvordan kan vi møde og støtte børn i deres sunde kropslige og seksuelle udvikling - uden at komme til at lægge egen angst og fordomme ned over dem.

Hvordan møder vi børn, der leger doktor og numselege?

Hvordan kan vi tale med børn om hvad der er rart/ikke rart? så de lærer at skelne mellem disse ting og mærke egne og andres grænser på en god måde og tør handle på det?

Og hvordan møder vi forældre, der måske ser meget anderledes på alt det med krop og seksualitet hos børn?

Oplægget indeholder facts om børns seksuelle udvikling, samt eksempler fra børns hverdag, og lægger op til at sætte tanker i gang hos deltagerne og have en åben debat undervejs. Der vil være lidt aktive tanke/vurderingsøvelser i løbet af oplægget, så det bliver en aften med aktivitet og reflektion.

Artikler, bøger og andre materialer kan ses i pausen - fremlagt på et bord.

Sund Sex Skolens i Svendborg afholder hvert år gratis aftener om emnet for fagpersoner i kommunen - læs mere her:  Børn, nysgerrighed, kropslege og seksualitet .

Vi har afholdt disse aftener hvert år siden 2009. Sundhedsplejerske Charlotte Leth og jeg står for oplæggene -  se en indbydelse her 6.11.19.

Jeg har holdt arrangementer for flere integrerede vuggestue/børnehaveinstitutioner: Gudme "Eventyrhuset", - alle institutioner og forældre på Tåsinge, for institutionen "Poppellunden", samt for fritidshjemspersonale og specialklasselærere på skoler i Svendborg fx."Kernen"s personale jan. 2013.

Markusskolen i Esbjerg - børnehave og SFO personale 21.oktober 2014 m.fl.

Oplæg på Erfagruppemøde for sundhedsplejersker på Fyn om "Små børn og seksualitet" 6.9.2022

Jeg superviserer forældre, sundhedsplejersker og børnehave personale i Svendborg, flere gange om året - de bruger mig ofte som som sparringspartner/konsulent, når de har udfordringer fx ved børnehavebørn, der virker meget"seksuelle", har problemer med kønsidentitet, eller gør ting, som nogle bliver bekymrede for. Ofte viser det sig, at det hele er meget naturligt eller forklarligt, men det kan være godt at vende det med en fagperson, og det er vigtigt at tage tvivlen seriøst, når man er i tvivl om, om noget er forkert/bekymrende.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres ønsker. 

Seksualitet fra man er lille, små børn og seksualitet, små børn og krop, ung kend din krop, børn og onani, forældre er usikre på små børns seksualitet, kropslege, nysgerrighed, far mor og børn

"Det var godt at tale med nogle andre pædagoger og en fagperson, om hvad man skal gøre når børnene fx leger "bolleleg" eller skal undersøge hinanden. Jeg synes at det er svært, fordi man også tænker over, hvad forældrene vil tænke"

Pædagog fra daginstitution i Svendborg

 
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat
Fagpersonale - til børn og unge med specielle behov fx udviklingshæmning, hørehæmmede, autismespekter forstyrrelser

Det er ofte ½ eller hele dage med fagligt input, dialog med deltagerne om deres problematiker, og med materiale lagt frem ( bøger, seksuelle hjælpemidler, prævention, film og artikler). Jeg viser billeder, og hvis det er en hel dag - laver vi holdningsøvelser, ser filmklip mm.

Jeg har bl.a. undervist personale fra institutionen "Skovhaven", personale fra Sundhøjskolen i Svendborg, personale fra handicapområdet - bostøtter - i Svendborg kommune oktober 2012, samt personale fra institutionen Himmelev sept. 2013.

Jeg er ofte flere gange om året ude og undervise fagpersoner på Svendborgs specialskoler/bosteder fx Byhaveskolen og bostedet Tankefuld - fx. i 2019 og igen i 2022.

I april 2011 har jeg været i Grønland i Ilulissat og i Nuuk og afholdt kursus for personale på boinstitutioner for udviklingshæmmede:

Hele personalegruppen fra Institutionen "Sungiusarfik Ikinngut" i Ilulissat 2 x 2 dage

5. - 8. april 2011,  og personale på efteruddannelsekursus fra 5 boinstitutioner med udviklingshæmmede - fra både øst, vest og syd Grønland -  i Nuuk 13. - 14. april 2011.

I april 2013 i Ilulissat til opfølgningskursus for personale ansat på "Sungiusarfik Ikinngut" 4 dage på Hotel Arctic  8. - 11.april 2013 alle gange med hjælp fra simultantolk Sofie Andersen.

2 temadage om seksualundervisning af specialklasser på Grønland - afholdt i Svendborg d. 5.-6. maj 2018, for pædagogisk medarbejder fra Grønlands sundhedsvæsen.

Oplæg for personalet i Antons hus i Vissenbjerg 21.11.2022

Temadag for personale på Esrum kostskole (specialelever)17.1.23

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres ønsker.

Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat
børn
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat, Nuuk, pædagoger
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat, simultantolk til grøndlandsk
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat
Seksualundervisning i Grønland, specialklasser, Grønlnds sundhedsvæsen
små piger kysser hinanden
 
"Seksualitet og intimitet efter familieforøgelse" 
- oplæg for nye familier eller for sundheds personale fx. jordemødre/sundhedspl.

Foredrag/temadag fx. for sundhedsplejersker, på

jordemoderuddannelser eller for personale på fødegang/barselsgang 

om at tale med gravide og nye familier om kærlighed og samliv 

før/efter fødsel. Jeg fortæller facts om hvilke udfordringer,

familierne ofte har, og har dialog med jer undervejs.

Jeg viser de (nyeste) former for prævention, som er mest velegnede

efter fødsel/amning og taler om kommunikation, intimitet og berøring.

 

Jeg har arbejdet på barselsgangen i Svendborg i 10 år og dér afholdt aftener om samliv efter fødsel for de nye familier. Jeg afholder nu også eftermiddage om samliv efter fødsel i Sundhedsplejens hus i Svendborg, se næste datoer på siden med "Åbne kurser".

Jeg har afholdt temaeftermiddag i 2008 + 2010 + forår 2013 på jordemoderskolen i Esbjerg, samt for sygeplejersker og jordemødre i Svendborg og i Odense, i flere år.

D. 15. marts 2016 underviste jeg på ERFA møde - sundhedsplejersker fra Region Syddanmark - om "Fødselsdepression og seksualitet/samliv" på Egensevej i Svendborg. 

 

Jeg underviser unge mødre i mødrerådgivningen i Svendborg ca 4-6 gange om året.

Desuden underviser jeg i Mamma Mia mødregrupperne i Svendborg (fra start i 2007) 

Fra jan. 2017 - 2018 underviste jeg i FIV Familieiværksætterne, som i Svendborg hedder Fødsels og forældreforberedelse

Jeg afholdt workshop på National Konference om Seksuel Sundhed i Nyborg 22.+23. november 2017: "Intimitet og samliv efter fødsel på FIV kurser".

"Samliv efter fødsel" for Sundhedsplejerskerne i Sønderborg kommune 6.11.2018.

"Samliv efter fødsel" for Sundhedsplejerskerne i Svendborg kommune 6.3.2019

Fra 2018 - 2022 afholdt jeg 2 gange årligt en eftermiddag for alle interesserede nye forældre "Tid til parforhold med spædbarn i arm"under Sundhedsplejen i Svendborg. 

Nu er det overgået til oplæg på familiecafé med samme emne - på Café Svend i Svendborg. Se næste datoer under åbne kurser.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres ønsker. 

Download folderen, som vi har lavet i 

sundhedsplejen i Svendborg, til de nye

familier: 

kærlighed og seksualitet efter fødsel

Sex og samliv efter fødsel, mødregrupper, mødrerådgivningen, nye familier og samliv
Ung far
Samlivspjece til nybagte forældre
Lesbisk par med deres baby
Sex og samliv efter fødsel, mødregrupper, mødrerådgivningen, nye familier og samliv
Glad Hugging Par
Samliv efter fødsel FIV kurser i kommuner, sexlivet efter fødsel, jordemødre, jordemoderskoler, sex og samliv efter fødsel, prævention efter fødsel, hormonspiral, p-piller efter fødsel Cerazette, gravid igen efter fødsel, syninger efter fødsel, i gang igen med sexlivet efter fødsel, smerter ved samleje efter fødsel, tørre slimhinder hos kvinden efter fødsel, fødselsdepression og sex
Samliv efter fødsel FIV kurser i kommuner, sexlivet efter fødsel, jordemødre, jordemoderskoler, sex og samliv efter fødsel, prævention efter fødsel, hormonspiral, p-piller efter fødsel Cerazette, gravid igen efter fødsel, syninger efter fødsel, i gang igen med sexlivet efter fødsel, smerter ved samleje efter fødsel, tørre slimhinder hos kvinden efter fødsel, fødselsdepression og sex
Øvrige opgaver ( Al undervisning om unge og seksualitet se Unge/sex)
 

Sundhedsplejersker

Hele temadage eller temaeftermiddage for sundhedsplejersker - om små børn og seksualitet, - unge og seksualitet, - seksualundervisning for præpubertet og pubertetsbørn, med bl.a. aktive vurderingsøvelser, -  og/eller samtalen med nye familier om sex og samliv efter fødsel. Mange sundhedsplejersker siger, at de mangler input til samtalen med pædagoger, unge, forældre og nye familier om seksualitet - og viden om, hvad der er normalt når vi taler om små børn/unge og seksualitet. Disse ting og meget mere taler vi om - og ser på løsninger og muligheder. 

Jeg har lavet en del hele og halve temadage for bl.a. sundhedsplejersker i Svendborg kommune - samt hele dage for sundhedsplejersker i Egedal kommune på Sjælland i 2010 og 2011, samt i Sønderborg kommune i 2018. Dagene veksler mellem fagligt input fra mig, - dialog, billeder, praktiske holdningsøvelser og gode øvelser til seksualundervisning og der er borde med materiale og litteratur, som deltagerne kan se på undervejs.

Sygeplejersker fra lægekonsultationer 

Jeg har holdt oplæg for Sygeplejersker fra lægekonsultationer i Jylland og på Fyn i 2009, 2012 og 2013 om "præventionsvalg gennem forskellige livsfaser. Vi kom også en hel del ind på sygdommes indflydelse på seksualitet. Konsultationssygeplejersker FSKIS hovedstaden 16.3.2015 om kronisk sygdom/kræft og seksualitet. Varde kommunes hjemmesygeplejersker 2.6.2015.

Psykiatrien og socialpsykiatrien

 

8.10.2012 afholdt jeg en halv temadag for personale - bostøtter i socialpsykiatrien i Svendborg kommune. Jeg afholdt også undervisning/foredrag for brugerne i socialpsykiatrien i Svendborg samme år 24.10.2012.

4.4.18 Foredrag for psykiatri brugere og fagpersoner:"psykinfo.regionsyddanmark.dk": 

"Intimitet, krop og kærlighed med psykisk sygdom"på Skovsbovej 111, 5700 Svendborg. 

Andre eksempler: fx. om kvinder, mænd, polterabend, overgangsalder mm.

Oplæg for underviserne på Martinus Center Klint 1.5. 2016 3 timer, på den årlige underviser weekend i emnet: "Hvordan ser jeg intimitet og seksualitet i mit arbejde - i forhold til Martinus analyser"

 

Foredrag for voksne om "Seksualitet , - fra tabu, - til samtale og nærvær"

Seksualitet kan give os livsglæde, overskud og et bedre imunforsvar, men kan også tappe vores energi, hvis det ikke fungerer for os. Vi taler om årsager til at seksualiteten ikke fungerer i perioder og hvad man selv kan gøre for at få det godt og være nærværende med sin seksualitet, - med og uden partner, - i Sygeplejerske klubben - Svendborg sygehus 29.9.2009

                                

Foredrag for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk -  om seksualitet gennem livet. Jeg har flere gange undervist mindre og større grupper af kvinder af anden etnisk baggrund end dansk - i forskellige aldersgrupper.

 

Polterabend - Fx. kort oplæg fra mig og derefter dialog med deltagerne om relevante emner. Ca. 1 - 1½ time. Kom med jeres ønsker for aftenen/dagen, så taler vi om det.

Jeg har afholdt  en polterabend på den måde, på Fyn i Glamsbjerg 2013.

 

"Intimitet/seksualitet og overgangsalder" - facts, udfordringer og løsninger. Arrangement for kvinder Torsdag d. 1.3.2018 kl. 17-20 i Korsgade, Svendborg. 

 

"Kvindekroppen hele livet" Symposium Metropol København, 14.11.2018, oplæg om Intimitet og seksualitet ved kronisk sygdom og kræft"

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres specielle ønsker. 

Konsultations sygeplejersker, sygeplejersker i lægekonsultationer, hjemmesygeplejersker og seksualitet, samtale om seksualitet, sundhedsplejersker og seksaulitet, sygeplejersker i kommuner undervisning i seksualitet hos patienter og borgere
Konsultations sygeplejersker, sygeplejersker i lægekonsultationer, hjemmesygeplejersker og seksualitet, samtale om seksualitet, sundhedsplejersker og seksaulitet, sygeplejersker i kommuner undervisning i seksualitet hos patienter og borgere
Konsultations sygeplejersker, sygeplejersker i lægekonsultationer, hjemmesygeplejersker og seksualitet, samtale om seksualitet, sundhedsplejersker og seksaulitet, sygeplejersker i kommuner undervisning i seksualitet hos patienter og borgere, radiograf studerende stråleretningen
Martinus - seksualitet i dagens verden set i forhold til Martinus analyser.
bedste venner
Seksualitets kurser under ø-lejr bevægelsen på Græsrodsgården
 

"Seksualitet, nærvær og livsglæde"

Jeg afholdt disse kurser i 2012, 2013, 2014 og 2015. Jeg holder pause med dem, da jeg har travlt med andre ting, og overvejer at lave andre slags selvudviklende kurser måske parkurser, PREP kurser mv.

Jeg har været RIGTIG glad for kurserne på Græsrodsgården, og vi genoptager dem måske

senere?! det har vi ikke besluttet endeligt.

Jette Christoffersen har været med som medhjælper/regnskabsfører, de to sidste år.

Det har været givtigt, at være sammen med de spændende, varme og indholdsrige mennesker, jeg har mødt på disse kurser.

Indhold i kurset (som beskrevet dengang jeg afholdt kurserne):

Har du lyst til at arbejde med nærvær, kærlighed, glæde og seksualitet, sammen med andre mennesker i en uge på Græsrodsgården ved Jyderup på Sjælland?? Så er dette kursus måske noget for dig.

 

På kurset laver vi øvelser med selvudvikling i forhold til kærlighed og seksualitet. Det er jordforbindelsesøvelser, nærværsøvelser, grænseøvelser samt gruppe - og dialogøvelser. Nogle øvelser med leg, og bevægelse til musik, i forhold til emnet.

Vi taler sammen om det, den enkelte og gruppen oplever, og der er rig mulighed for, at du kan få svar på dine egne spørgsmål og diskutere temaer i forhold til emnet.

Vi arbejder lettere terapeutisk med hver enkelt i gruppen, som måtte ønske det, men går ikke dybt ned i alvorlige problematikker. Du skal derfor heller ikke have dybe ubearbejdede problematikker i bagagen, eller være psykisk/psykiatrisk ustabil.

 

Græsrodsgårdens kursus afholdes under ø-lejr bevægelsen, og det er derfor under ret primitive overnatnings, bad osv. former. Man kan vælge at tage sit eget telt med eller overnatte i sovesale.

Vi køber selv ind, laver maden og gør rent efter ugen.

Hvis du er vegetar eller har andre madpræferencer/udfordringer, så finder vi ud af at arrangere det. Den første aften - lørdag aften, laver vi vegetarmad.

 

Billetter købes via billetnet.

Flere informationer om ølejre kan fås på ø-lejr bevægelsens hjemmeside www.oelejr-ferie.dk

Seksualitet og selvudvikling, ø-lejr, arbejde med kærlighed og seksualitet, finde ny kæreste, musik og bevægelse og seksualitet, gruppe diskussione rom seksualitet og intimitet, Græsrodsgården og kursus i seksualitet, ø-lejr med seksualitets kursus, nærværs øvelser og seksualitet, mindfulness og seksualitet, mindfulness instruktør og sexolog Rikke Thor
Seksualitet og selvudvikling, ø-lejr, arbejde med kærlighed og seksualitet, finde ny kæreste, musik og bevægelse og seksualitet, gruppe diskussione rom seksualitet og intimitet, Græsrodsgården og kursus i seksualitet, ø-lejr med seksualitets kursus, nærværs øvelser og seksualitet, mindfulness og seksualitet
Seksualitet og selvudvikling, ø-lejr, arbejde med kærlighed og seksualitet, finde ny kæreste, musik og bevægelse og seksualitet, gruppe diskussione rom seksualitet og intimitet, Græsrodsgården og kursus i seksualitet, ø-lejr med seksualitets kursus, nærværs øvelser og seksualitet, mindfulness og seksualitet
Seksualitet og selvudvikling, ø-lejr, arbejde med kærlighed og seksualitet, finde ny kæreste, musik og bevægelse og seksualitet, gruppe diskussione rom seksualitet og intimitet, Græsrodsgården og kursus i seksualitet, ø-lejr med seksualitets kursus, nærværs øvelser og seksualitet, mindfulness og seksualitet, mindfulness instruktør og sexolog Rikke Thor
Seksualitet og selvudvikling, ø-lejr, arbejde med kærlighed og seksualitet, finde ny kæreste, musik og bevægelse og seksualitet, gruppe diskussione rom seksualitet og intimitet, Græsrodsgården og kursus i seksualitet, ø-lejr med seksualitets kursus, nærværs øvelser og seksualitet, mindfulness og seksualitet, mindfulness instruktør og sexolog Rikke Thor
Haengekoeje med udsigt til soeen.jpg
Lys i trae droemmefanger.jpg