top of page

Foredrag, temadage, kurser og grupper om seksualitet/intimitet

Jeg ser nærvær, berøring og intimitet, som en stor og vigtig del af menneskers liv, og arbejder på at nedbryde tabuet omkring det.

Mine oplæg er nærværende, i øjenhøjde, med åbenhed og humor og tager udgangspunkt i den enkelte og i gruppens udfordringer.

Jeg arbejder dialogbaseret, fagligt, flexibelt og anvender små øvelser, filmklip og borde med materialer, bøger og artikler. 

Fortæl hvad I ønsker, og vi tilpasser det, med min erfaring for, hvad der kan virke bedst.

 ( undervisning og temadage med emner om unge, se også menu punktet: Om unge)

Fagpersoner sygdom/kræft/alder
Oplæg og temadage for sundhedspersonale: Samtalen med borgere om intimitet, krop og seksualitet ved kronisk sygdom/kræft.
For kommuner (fx hele kommunens udgående team af ergo - fys terapeuter, hjemmesygeplejersker, SOSU m.fl)  på sundhedsuddannelser, hospitalsafdelinger mv.

Mine foredrag og temadage for sundhedspersonale, er målrettet jeres borger gruppe og

tager udgangspunkt i jeres udfordringer og kompetancer.

Jeg underviser flexibelt, tilpasser dagen efter det, der kommer op, fortæller fagligt

underbyggede facts, og kommer med cases fra borgere. 

Jeg viser billeder og videoer med borgere og laver oftest små øvelser.

Det er spændende, inspirerende og levende dage,hvor jeg ofte oplever deltagere

komme op tilsidst og sige, at jeg formåede at få det til at blive tilgængeligt og brugbart

ved at få emnet"helt ned på jorden"og få en lethed ind. Mange siger, at de har fået en

øjenåbner og nogle redskaber til at arbejde videre med emnet hjemme på arbejdspladsen.

Jeg mener, det er vigtigt, at kunne tage den faglige samtale om seksuelle bivirkninger,

senfølger mv. Det er vigtigt, at det bliver prioriteret på arbejdspladsen, som et emne,

der er lige så vigtigt som alt andet.

Jeg har materialer, hjælpemidler, bøger og artikler med, som I kan se på i pauserne, og jeg oplever ofte, at nogle kommer op og til bordet og spørger mig om emner og udfordringer, som jeg enten gerne må tage op i gruppen, eller de eventuelt er mere blufærdige omkring. 

Kontakt mig for at høre mere og fortælle mig om jeres ønsker. 

Se eksempel på indbydelse til fagpersoner i Skælskør 12.12.17 klik her

Herunder referencer til undervisning fra 2017 og frem til nu (tidligere referencer klik HER) :

Jeg har nogle helt faste aftaler:

Fra 2011og fortsat løbende på hvert hold på Specialuddannelsen for kræftsygeplejersker i Århus 

Fra 2012 og løbende 2 gange om året på Radiografstuderende på stråleretningen på Metropol i København.

Jeg har undervist mange forskellige steder:

Nov. 2013 + 2015 + 2017 Oplæg på "National konference for seksuel sundhed" i Nyborg  om "Kronisk sygdom og seksualitet" og om "Kræft, krop og intimitet - hvordan kan vi tale om det i sundhedsvæsenet".

10.1.17 Hel temadag om "Hvordan taler vi med borgere - med kroniske sygdomme/kræft om seksualitet" for alle medarbejdere i sundhedstjenesten Guldborgsund kommune.

16.5.17 Temadag på Horsens sygeplejeskole "Kræft og seksualitet". 

29.5.17 Foredrag "Inkontinens/ældre og seksualitet" for sygeplejersker, praktiserende læger og andre sundhedsfaglige, -  på Glostrup Park Hotel - sponsoreret af Astellas Pharma.

8.11.17 Oplæg på landskursus for Plastik kirurgiske sygeplejersker på Hotel Comwell, Middelfart.

12.12.17 Hel temadag for Slagelse kommunes medarbejdere i Sundhedsfremme og genoptræning: "Hvorfor og hvordan kan vi tale med vores borgere om intimitet/seksualitet". 

24.4.18 Oplæg om diabetes og seksualitet på temamøde for diabetesinteresserede konsultations sygeplejersker for SANOFI i Odense.

21.6.18 SOSU skolen i Næstved foredrag om ældre og seksualitet.

12.9.18 Temadag for fagpersoner i Sundheds - og forebyggelsesafdelingen i

Ærø kommune - Sundhed & forebyggelse: "Hvorfor og hvordan skal vi tale med borgerne om Intimitet og seksualitet?"

14.11.2018 Oplæg om "Seksualitet og intimitet med kroniske sygdomme/kræft" på Gynzones symposium "Kvindekroppen - hele livet"

15.1.19 Temadag for hjertesygeplejersker for hjerteforeningen i Odense.

16.5.19 Temadag for sygepleje - fys, ergo studerende på VIA University College Holstebro om hvordan man taler om intimitet med patienterne.

19.9.19  Temaformiddag for Lungekræftsygeplejersker -"Roche" på Clarion Hotel Kastrup.

24.11.2020 Temadag om ældre og seksualitet og om hvordan man taler med borgere om emnet, se indbydelsen her - for Horsens kommune sundhedspersonale indenfor ældreområdet, forebyggende medarbejdere, aktivitetsmedarbejdere, projektmedarbejdere mv.

28.9.21 Temadag på 7 timer for rådgivere i kræftens bekæmpelse i Vejle kræftrådgivning

22.4.22 Temadag for Svendborg kommunes medarbejdere i Sundhedshuset i Hulgade:

"Hvordan taler vi med borgerne om intimitet og seksualitet" 

12.6.23 Oplæg på SUFO´s årsmøde (udegående forebyggelses konsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter,  sygeplejersker m.fl.)

29.9.23 Oplæg for sygeplejersker, der arbejder med parkinson patienter.

28.11.23 Oplæg for sundhedsfaglige, om diabetes og seksualitet, og samtalen om dette, i Faaborg-Midtfyn kommune.

17.1.24 Billund Kommune, hel temadag for sundhedsfagligt personale.

Patientforening FNUG unge med gigt

"Jeg synes, at det var en super god dag, jeg lyttede både med et fagligt og et personligt øre, og fik meget ud af begge dele. Det var også godt at hele personalegruppen var med, så vi kan bruge vores nye viden sammen, og støtte hinanden"

Anna sygeplejerske 

Billund Kommune februar 2024 (3).jpg
Specialuddannelsen i kræftsygepleje 2023
Webinar hjerteforeningen efterår 23 (2).jpg

Billund Kommune temadag februar 2024

Webinar Hjerteforeningen 2023

Oplæg om unge med gigt 

Specialuddannelsen i kræftsygepleje 2023

Radiografstuderende på Metropol i København

Radiografuddannelsen Metropol København

2 x hvert år

Unge med gigt, patientforening FNUG

Unge og gigt

Specialuddannelsen i kræftsygepleje 2023

Specialuddannelsen i kræftsygepleje 2023

Horsens sygeplejeskole temadag om kræft og seksualitet, aktivevurderingsøvelser og dialog i undervisningen

Temadag på Horsens sygeplejeskole

Borgere sygdom/alder
Oplæg for borgere med kronisk sygdom eller kræft
"Intimitet, krop og kærlighed ved xxx sygdom"

i kommuner, på rehabiliteringskurser, i patientforeninger
og
 på hospitalsafdelinger. 

Oftest sidder jeg ned sammen med deltagerne i gruppen. I de lidt større grupper bruger jeg ofte lidt PowerPoint billeder, viser filmklip og hjemmesider.

Jeg fortæller om udfordringer, sammen med anonyme historier/cases, og bruger min erfaring med at få emnet "ned på jorden".

Jeg svarer på spørgsmål og har dialog med deltagerne undervejs.

 

Det er HELT OK hvis deltagerne bare vil være tilstede ved at lytte, de behøver ikke fortælle om egne udfordringer.

Vi taler om udfordringer, løsninger og muligheder, og ikke kun om de "tekniske ting", man kan bruge for at genfinde den seksuelle evne (såsom rejsning/tørre slimhinder mv.). Jeg har meget fokus på det intime, nærværet, berøringen og hvordan man bevarer dette og måske finder nye veje til seksualitet/intimitet, når ens eget liv eller ens partners liv er blevet forandret.

 

Jeg har bøger, artikler og hjælpemidler med på et bord. Ved dette bord kommer folk også ofte op til mig i pausen og spørger mig om deres udfordringer eller om jeg vil tage et emne op. 

I de lidt større grupper har jeg en spørgekasse i pausen til anonyme spørgsmål, som jeg så besvarer i den sidste time.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig om jeres ønsker. 

Se eksempel på flyer - om tilbuddet i Middelfart kommune her

Herunder referencer til undervisninger fra 2017:

(tidligere referencer HER 

Jeg har faste aftaler om gruppeoplæg på REHPA, i nogle kommuner og på hospitaler:

Fra 1.1.10 og og stadig nu - tilknyttet som sexolog på REHPA (tidl. Dallund) : Videnscenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt rehabiliteringscenter i Nyborg, for mennesker med kræft/kronisk sygdom, men også benamputerede og løbende andre specialer, med gruppeoplæg og individuelle samtaler på ugekurserne året rundt. 

Fra okt. 2010 og stadig løbende 2 gange om året i Svendborg kommunes sundhedshus - gruppeoplæg på rehabiliteringskurserne om kræft/kronisk sygdom.

Fra 2011, 2 -3 gange om året - oplæg/gruppesamtaler for borgere med kræft/kroniske sygdomme i Guldborgsund, Brøndby, og fra 2016 også for kræft borgere i Slagelse og Middelfart kommune.

Fra 14.9.22  6 gange om året på Hæmatologisk afd. OUH Patient gruppe oplæg om seksualitet/hæmatologisk kræft.

Jeg har desuden mange enkeltstående oplæg:

24.10.17 Foredrag/oplæg "Hold gang i kærligheden og seksualiteten hele livet" på "Seniorkurser for alle" i Fredericia kommune. 

14.11.17 Foredrag I PROPA Sydjylland på mødet:"Hjælp til selvhjælp efter prostatakræft" - mit foredrag: "Kort og godt om samlivet". 

30.6.18 Foredrag på Hals og mundhuleopereredes landskursus.

19.9.18 Foredrag "Intimitet, kærlighed og parforhold/singleliv v. demens" for pårørende og demensramte Faxe, Stevns, og Køge kommune.

27.10.19 Oplæg på week-end for foreningen af kroniske smertepatienter.

30.10.19 Oplæg for Slagelse afd. af foreningen for kroniske smertepatienter. 

24.11.19 Oplæg på medlemsweek-end for FNUG - unge med gigt.

26.10.21 Foredrag om intimitet, krop og seksualitet for borgere og pårørende i Fåborg kommune - på Idrætscenter Fyn

12.11.22 Oplæg på PROPA temadag i Odense for 90 deltagere fra Region Syddanmark

29.10.23 Foredrag på Nyreforeningens landskursus i Odense

7.+20.11.23 Webinar for hjerteforeningens medlemmer "Intimitet og kærlighed ved hjertesygdom"

28.11.23 Oplæg for borgere med diabetes (og først et oplæg for fagpersonerne, samme dag) i Faaborg-Midtfyn kommune

Smerter og seksualitet Intimitet smertestillende sex
Skovlund Eftersk.15.1 (6).jpg
Dallund slot kræftrehabiliterings gruppe, kræft og seksualitet, kræft og intimitet, kræft og parforhold/singleliv, rejsningsproblemer, tørre slimhinder hos kvinder, errektiv dysfunktion, rejsningsbesvær, sexologisk samtale, samlivsterapi
Lungesygdom og seksualitet, samlejestillinger ved lungesygdom, bøger om seksualitet, elsk hele livet, når sygdom os skiller, dating for dig af Maria Marcus, sygdom og seksualitet
September 2023  (3)_edited.jpg

Oplæg for borgere i Svendborg sundhedshus

Oplæg/foredrag 

Oplæg om kræft og seksualitet på Dallund Slot rehabiliterings kursus

Oplæg på lungedagen på Odense Rådhus

REHPA kræftrehabiliterings gruppe, kræft og seksualitet, kræft og intimitet, kræft og parforhold/singleliv, rejsningsproblemer, tørre slimhinder hos kvinder, errektiv dysfunktion, rejsningsbesvær, sexologisk samtale, samlivsterapi

Oplæg på REHPA i Nyborg

20231005_093621.jpg
Forældre til specialbørn
Oplæg for forældre til børn og unge med særlige behov
Udviklingshandicap, fysiske/psykiske udfordringer,
hørehæmning, autismespekterforstyrrelser mv.

Jeg møder forældrene med faglighed og nærvær, i deres udfordringer, glæder og besværligheder og er åben for alle spørgsmål og emner undervejs.

Vi kommer ind på emner som: 

Hvordan skal man som forældre ( og personale) agere i forhold til barnets - eller den unges - spirende seksualitet - også når de kommer i puberteten?

 

Hvordan hjælper man sit unge menneske med at klare seksualiteten og kærlighedens udfordringer, både mht. onani, kærester, prævention og det med at passe på sine egne og andres grænser.

Der er altid nok at tale om, - jeg oplever at forældre har et stort behov for at vende emnet med andre og med en professionel, der ved noget om - og er vant til at tale om - emnet. Jeg har bøger, artikler, prævention og hjælpemidler med, som man kan se i en pause midt på.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig om jeres ønsker.

Se eksempel på hvordan en indbydelse (fra Storebæltskolen) til forældre kan se ud

Jeg har undervist forældre på:

1.3.07 Lindholmskolen i Nyborg.

5.11.08 Fredericia skolen (hørehæmmede).

2009 Forældre i landsforeningen for Sotos syndrom. I 2011 underviste jeg de unge med Sotos syndrom. 

7.4.08, 23.4.09, 20.3.12, og 31.8.15 Byhaveskolen i Svendborg.

31.10..09 foreningen for Handicappede børn og unge uden diagnose HBUD. 

19.11.09 Ladegårdsskolen for handicappede børn i Holbæk.

8.4.10 Rolighedsskolen afd. "Østermølle" i Thisted.

11.4.11 Foreningen for Downs syndrom i Hovedstaden.

15.3.11 Lumby skole på Fyn.

7.12.11 Storebæltskolen gennem LEV

23.5.11 Strandparkskolen København, 10.10.13 Strandparkskolens fritidshjem.

Dec. 2011 Landsforeningen LEV på Storebæltskolen i Korsør foredrag, artikel i Korsør avis.

15.4.12 Oplæg for døve forældre på "Castbjerggård" døvehøjskole.

1.9.12 Oplæg for forældre til børn og unge med Downs syndrom i Århus DOWN Århus. 

9.6.14 Pindstrupcentret week-end- familiekursus "Klar til voksenlivet med handicap".

21.3.13 Brogaarden Middelfart forældrekursus lørdag: "Downs, pubertet og seksualitet". 

29.10.15 "Ung, handicappet og seksualitet" Søndersø Rådhus.

28.10.17 Pindstrup centret - oplæg/workshop "Dit barn har også en seksualitet" om den spirende seksualitet ved et tween barn ( = mellem barn og teenager) med psykisk eller fysisk handicap - læs program for kurset her

"For familier for børn med handicap i alderen 14-18 år"

2.-4.11.18 oplæg om lørdagen på 3 dages Familiekursus på Pindstrupcentret,

"Alle har en seksualitet" v. Rikke Thor 

"For familier med børn med handicap i alderen 8-13.år"

16.-18.11.18 oplæg på 3 dages Familiekursus på Pindstrupcentret,

"Dit barn har også en seksualitet" v. Rikke Thor

25.4.19 Oplæg på forældremøde "Børn/unge, krop, seksualitet og grænser"på Natur&Helhedsskolen i Årslev.

15.9.22 Oplæg på forældremøde Byhaveskolen i Svendborg.

"Det var rart at høre hvad andre forældre fortalte om deres barn - så er det pludselig kke så svært"

Mor til barn i Foreningen for Downs syndrom

anvende makeup

"Jeg fik en masse gode råd med hjem, som vi helt sikkert kan bruge i vores daglligdag med Mads"

Far til ung med udviklingshæmning

berøring og kærlighed vigtig for alle

"Vi synes at det er rigtig svært, når Amanda vil røre ved alle, men vi fik talt om, hvad vi kan gøre, for at lære hende, hvem og hvor hun skal røre ved andre - og ved sig selv - for den sags skyld"

Forældre til barn med udviklingshæmning

Brug af bærbar derhjemme
Fagpersoner til mindre børn
Pædagogisk fagpersonale/forældre 
"Små børn og seksualitet"

- om mindre børns nysgerrige kropslege, grænser og seksualitet.
Oplægget kan også udelukkende eller delvis
t omhandle LGBT+ området.
Små børn kan være meget konkrete om, at de føler sig som et andet køn.

Foredrag / undervisning for pædagoger, dagplejemødre, forældre og sundhedsplejersker om mindre børn, nysgerrighed, kropslege, køn og seksualitet.

I barnets udvikling, er seksualitet en vigtig og naturlig ting, som er med til at udvikle barnets evne til at nyde egen krop, være social, kunne mærke og sætte sine grænser.

Når man omtaler børn og seksualitet i medier, har man ofte fokus på noget krænkende, farligt og negativt.

Vi vil have fokus på hvordan vi kan møde og støtte børn i deres sunde kropslige og seksuelle udvikling - uden at overskride egne eller barnets grænser. Vi vil tale om hvordan man, uden at ville det,  kan komme til at lægge egen angst og fordomme ned over barnet, og derved påvirke det i sin opfattelse af krop og seksualitet. Og i værste tilfælde lægge skyld og skam ind i barnets opfattelse.

Hvordan kan vi tale med børn om hvad der er rart/ikke rart? og få dem til at mærke om de vil være med i en leg, hvor man fx. kigger på hinandens kropsdele? så de lærer at skelne mellem disse ting og mærke egne og andres grænser på en god måde og kan sige til og fra?

Og hvordan møder vi forældre, der måske ser meget anderledes på alt det med krop og seksualitet hos børn?

Jeg vil komme med eksempler fra børns hverdag, og lægge op til at sætte tanker i gang hos deltagerne og have en åben debat undervejs. Jeg bruger aktive tanke/vurderingsøvelser i løbet af oplægget, så det bliver en dag/aften med aktivitet og reflektion, hvor man går hjem med en masse nye tanker om emnet.

Artikler, bøger og andre materialer kan ses i pausen - fremlagt på et bord.

Sund Sex Skolens i Svendborg afholder hvert år gratis aftener om emnet for fagpersoner i kommunen - læs mere her:  Børn, nysgerrighed, kropslege og seksualitet .

Vi har afholdt disse aftener hvert år siden 2009. Sundhedsplejerske Charlotte Leth og jeg står for oplæggene.

Jeg har holdt arrangementer for flere integrerede vuggestue/børnehaveinstitutioner: Gudme "Eventyrhuset", - alle institutioner og forældre på Tåsinge, for institutionen "Poppellunden", samt for fritidshjemspersonale og specialklasselærere på skoler i Svendborg fx."Kernen"s personale jan. 2013.

Markusskolen i Esbjerg - børnehave og SFO personale 21.oktober 2014 m.fl.

Oplæg på Erfagruppemøde for sundhedsplejersker på Fyn om "Små børn og seksualitet" 6.9.2022

Jeg superviserer forældre, sundhedsplejersker og børnehave personale i Svendborg, flere gange om året - de bruger mig ofte som som sparringspartner/konsulent, når de har udfordringer fx ved børnehavebørn, der er meget optagede af seksuelle lege, har problemer med kønsidentitet, eller gør ting, som nogle bliver bekymrede for. Ofte viser det sig, at det hele er meget naturligt eller forklarligt, men det kan være godt at vende det med en fagperson, og det er vigtigt at tage tvivlen seriøst, når man er i tvivl om, om noget er forkert/bekymrende.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres ønsker.

"Det var godt at tale med nogle andre pædagoger og en fagperson, om hvad man skal gøre når børnene fx leger "bolleleg" eller skal undersøge hinanden. Jeg synes at det er svært, fordi man også tænker over, hvad forældrene vil sige"

Pædagog fra daginstitution i Svendborg

Seksualitet fra man er lille, små børn og seksualitet, små børn og krop, ung kend din krop, børn og onani, forældre er usikre på små børns seksualitet, kropslege, nysgerrighed, far mor og børn
Undervisning om seksualitet
Undervisning for fagpersone rom seksualitet og berøring
Fagpersoner specialbørn
Pædagogisk fagpersonale - der arbejder med mennesker med specielle udfordringer såsom omsorgssvigt og/eller udviklingshæmning, autismespekter forstyrrelser, ADHD, ADD og måske også med overgrebserfaringer.

Halve eller hele dage med fagligt input, dialog med deltagerne og med materiale lagt frem ( bøger, seksuelle hjælpemidler, prævention, film og artikler).

Jeg viser billeder, og hvis det er en hel dag - laver vi holdningsøvelser, ser filmklip mm.

Jeg fortæller om de særlige udfordringer, der kan være hos mennesker med fx. udviklingshæmning og/eller autisme, hvor tilgangen til det seksuelle og berøring kan være præget af nedsat evne til at opbygge social og følelsesmæssig kontakt til andre fx til kærester, ekkoadfærd (autisme), måske nedsat evne til empati og til at mærke egne og andres grænser.

 

Mange har behov for vejledning og berøring mere som personens "indre følelsesmæssige alder"end som den fysiske/biologiske alder.

Jeg taler om hvordan man bedst muligt kan støtte den seksuelle udvikling og udfoldelse.

 

Det er vigtigt at man i personalegruppen har et fælles afsæt og kan tale om disse ting. 

Jeg har en faglig tilgang og holder det "helt nede på jorden"Det behøver ikke være så svært, når man har den rette viden og kan støtte op om hinanden i personalet.

Læs også det jeg skriver om seksualundervisning af børn og unge på specialskoler, kostskoler mv. her. Nogle steder har jeg undervist de unge først, og så måske dagen efter - fagpersonerne omkring de unge.

Undervisninger af personale: Jeg har undervist personale fra institutionen "Skovhaven", personale fra Sundhøjskolen i Svendborg, personale fra handicapområdet - bostøtter - i Svendborg kommune oktober 2012, samt personale fra institutionen Himmelev sept. 2013.

Jeg er flere gange om året ude og undervise fagpersoner på Svendborgs specialskoler/bosteder fx Byhaveskolen og bostedet Tankefuld - i 2019 og igen i 2022.

I april 2011 har jeg været i Grønland i Ilulissat og i Nuuk og afholdt kursus for personale på boinstitutioner for udviklingshæmmede: Hele personalegruppen fra Institutionen "Sungiusarfik Ikinngut" i Ilulissat 2 x 2 dage d.5. - 8. april 2011,  og personale på efteruddannelsekursus fra 5 boinstitutioner med udviklingshæmmede - fra både øst, vest og syd Grønland -  i Nuuk 13. - 14. april 2011.

I april 2013 i Ilulissat til opfølgningskursus for personale ansat på "Sungiusarfik Ikinngut" 4 dage på Hotel Arctic  8. - 11.april 2013 alle gange med hjælp fra simultantolk Sofie Andersen.

2 temadage om seksualundervisning af specialklasser på Grønland - afholdt i Svendborg d. 5.-6. maj 2018, for pædagogiske medarbejdere fra Grønlands sundhedsvæsen.

Oplæg for personalet i Antons hus i Vissenbjerg 21.11.2022

Temadag for personale på Esrum kostskole (specialelever)17.1.23

Temadag for personale Sirius afd. Møllebakken i Ringe 9.5.23

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres ønsker.

Undervisning af fagpersoner i Grønland
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat
Unge på botilbud
Samtale om seksualitet med borger
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat, Nuuk, pædagoger
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat, simultantolk til grøndlandsk
Undervisning af fagpersoner, udviklingshæmmede, Grønland, Illulissat
Seksualundervisning i Grønland, specialklasser, Grønlnds sundhedsvæsen
Samliv efter fødsel
"Seksualitet og intimitet efter fødsel og familieforøgelse" 
Oplæg for sundheds personale, jordemødre/sundhedspl. samt for
mødre og fædre.

Fagpersoner: Jeg kommer ind på hvilke udfordringer, familierne ofte har i forhold til at komme i gang igen med berøring, intimitet og seksualitet og jeg fortæller historier/cases fra mine møder med de nye familier.

 

Jeg tager deltagernes spørgsmål og emner undervejs. Vi har fokus på hvordan man kan åbne/have en samtale om seksualitet og hvad der kræves for at kunne tale fagligt om emnet på en måde, der rykker, uden at overskride nogens grænser. 

Jeg har altså ikke et færdigt "skript", men det former sig i løbet af timerne vi er sammen.

 

Jeg har arbejdet på barselsgangen i Svendborg i 10 år og dér afholdt aftener om samliv efter fødsel for de nye familier. Jeg afholder også eftermiddage om samliv efter fødsel i Svendborg

Jeg har afholdt temaeftermiddag i 2008 + 2010 + forår 2013 på jordemoderskolen i Esbjerg, samt for sygeplejersker og jordemødre i Svendborg og i Odense, i flere år.

D. 15. marts 2016 underviste jeg på ERFA møde - sundhedsplejersker fra Region Syddanmark - om "Fødselsdepression og seksualitet/samliv" på Egensevej i Svendborg. 

 

Mødre/fædre: Jeg har i mange år undervist unge mødre i mødrerådgivningen i Svendborg  samt andre steder i landet.

Jeg sidder sammen med mødrene og taler om samliv, præventionsvalg og har dialog ud fra mødrenes spørgsmål og emner, og der kommer ofte nogle gode diskussioner.

Der er, samtidig med ny viden, også kommet "hul på isen" i forhold til at tale sammen om det intime og seksuelle, også med den eventuelle partner derhjemme. 

Jeg har undervist i Mamma Mia mødregrupperne i Svendborg (fra start i 2007) 

Fra jan. 2017 - 2018 underviste jeg i FIV Familieiværksætterne, som i Svendborg hed

Fødsels og forældreforberedelse. 

Jeg afholdt workshop på National Konference om Seksuel Sundhed i Nyborg 22.+23. november 2017: "Intimitet og samliv efter fødsel på FIV kurser".

"Samliv efter fødsel" for Sundhedsplejerskerne i Sønderborg kommune 6.11.2018.

"Samliv efter fødsel" for Sundhedsplejerskerne i Svendborg kommune 6.3.2019

Fra 2018 - 2023 afholdt jeg 2 gange årligt en eftermiddag for alle interesserede nye forældre "Tid til parforhold med spædbarn i arm"under Sundhedsplejen i Svendborg. 

10.5.23 oplæg for mødre i mødrehjælpen i Kerteminde

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres ønsker. 

Download folderen, som vi har lavet i 

sundhedsplejen i Svendborg, til de nye

familier: 

Kærlighed og seksualitet efter fødsel

Sex og samliv efter fødsel, mødregrupper, mødrerådgivningen, nye familier og samliv
Samliv efter fødsel FIV kurser i kommuner, sexlivet efter fødsel, jordemødre, jordemoderskoler, sex og samliv efter fødsel, prævention efter fødsel, hormonspiral, p-piller efter fødsel Cerazette, gravid igen efter fødsel, syninger efter fødsel, i gang igen med sexlivet efter fødsel, smerter ved samleje efter fødsel, tørre slimhinder hos kvinden efter fødsel, fødselsdepression og sex
Mødregruppe international
Samlivspjece til nybagte forældre
Ung far
Samliv efter fødsel FIV kurser i kommuner, sexlivet efter fødsel, jordemødre, jordemoderskoler, sex og samliv efter fødsel, prævention efter fødsel, hormonspiral, p-piller efter fødsel Cerazette, gravid igen efter fødsel, syninger efter fødsel, i gang igen med sexlivet efter fødsel, smerter ved samleje efter fødsel, tørre slimhinder hos kvinden efter fødsel, fødselsdepression og sex
Sex og samliv efter fødsel, mødregrupper, mødrerådgivningen, nye familier og samliv
Undervisning om samliv efter fødsel
Eksempler på øvrige opgaver :
( Al undervisning om unge og seksualitet se også puntet Om unge)
Øvrige opgaver

Læs mere uddybende ved at klikke her

Men fx har jeg lavet oplæg/temadage for/om:

  1. Sundhedsplejersker

  2. Sygeplejersker fra lægekonsultationer 

  3. Psykiatrien og socialpsykiatrien

  4. Polterabend 

  5. Intimitet/seksualitet og overgangsalder

  6. Kvindekroppen hele livet 

I flere år lavede jeg uge sommerkurser på Græsrodsgården

om seksualitet og livsglæde se mere her

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle mig jeres specielle ønsker. 

Konsultations sygeplejersker, sygeplejersker i lægekonsultationer, hjemmesygeplejersker og seksualitet, samtale om seksualitet, sundhedsplejersker og seksaulitet, sygeplejersker i kommuner undervisning i seksualitet hos patienter og borgere
Konsultations sygeplejersker, sygeplejersker i lægekonsultationer, hjemmesygeplejersker og seksualitet, samtale om seksualitet, sundhedsplejersker og seksaulitet, sygeplejersker i kommuner undervisning i seksualitet hos patienter og borgere
bottom of page