top of page

Flere referencer til kurser for fagpersoner 2008 - 2016:

På temadage er der materialeborde med hjælpemidler, pjecer, bøger og vi laver aktive tankeøvelser, samt ser flimklip og taler om "hvordan man kan tale med patienter og borgere om seksualitet" uden at overskride egne eller borgernes grænser. Aktive, fagligt spækkede og interessante dage, hvor I kommer langt i personale gruppen.

Foredrag mv. om ældre og seksualitet:

12.3.12. - 2 workshops på SUFO´s (SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg)  årsmøde "At tale med ældre om seksualitet"

Tidligere har jeg undervist hjemmehjælpere m.fl. fx på Ærø i emnet. 

19.9.12 supervisionsmøde/undervisning for forebyggende medarbejdere i Lejre. Jeg var med i arbejdsgruppen om ældre og seksualitet i 2012/13 under det landsdækkende Fagligt netværk for seksuel sundhed og holdt oplæg for gruppen sept. 2012, om ældre og seksualitet.

3.+4.12.12 - 2 dages internatkursus om ældre og seksualitet "Seksualitet hele livet" for fagpersoner igennem www.seminarer.dk .

13.5.13 minikonference om seksuel sundhed - hos unge og ældre - på Frederiksberg.

April 2013 oplæg for konsultationssygeplejersker på Fyn - hvor vi bl.a. talte om ældre og mennesker med kroniske sygdomme "Seksualitet hele livet".

17.5.13 oplæg på seksualvejlederforeningens årskonference, med emnet: "Ældre og seksualitet - også på plejehjemmet". 

23.5.13 temadag for forebyggende medarbejdere region Sjælland: "Kommunikation med ældre om kærlighed og seksualitet"

12.11.13 oplæg for personalet på plejehjemmet Ingeborggården, Frederiksberg "Seksualitet og kærlighed hele livet - også på plejehjemmet"

23.5.14 undervist personale/undervisere i Sex & Samfund i emnet: "Ældre og seksualitet"

4.6.14 Undervisning i forhold til forebyggende hjemmebesøg i Silkeborg hjemmepleje

10.2.16 Temamøde om ældre og seksualitet for plejepersonale på plejecentre og hjemmepleje i Københavns kommunes Sundheds - og omsorgsafdeling, Lokalområde Amager.

30.11.16 Foredrag på temadag omkring forebyggelsespakken seksuel sundhed i Odense kommune "Ældre og seksualitet".

 

Foredrag mv. om sygdomme og seksualitet:

9.11.10 Gigtsygeplejersker i Århus  

29.10.09 + 23.2.11 efteruddannelsen for diabetessygeplejersker i København. 

Konsultationssygeplejersker på Fyn 2009 og 2013 for MSD.

8.4.08 ergo og fysioterapeuter i Svendborg. 

13.9.06 + 18.12.08 Sundhedsplejersker i Svendborg

17.11.10 + 9.6.11 Sundhedspersonale i Egedal kommune 

10.5.12 + 15.3.13 Stomisygeplejersker på efteruddannelse Hvidovre hospital.

9.5.12 Stomisygeplejersker RH sponsoreret af Dansac og 18.9.12 + 28.5.13 i Roskilde.

Sygepl.studerende på Svendborg sygeplejeskole "Palliativ pleje og seksualitet" 2 gange årligt fra 2013 til 2019 

SLS sygeplejestuderendes årsmøde 2013.

Survivorship uddannelsen (Kræft) Metropol maj 2013

Hjerterehabiliteringsgruppen for Svendborg, Nyborg og Fåborg-Midtfyn kommune ( læger, sygepl., Ergo - og Fysio - terapeuter) juni 2013. 

Ergo og fys - terapeuter OUH sept. 2013 om seksualitet og inkontinens.

Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale mave/tarm kir. afd. A Svendborg sygehus okt. 2013.

17.9.14 Roskilde sygehus personale på onkologisk afdeling

17.2.15 SLS sygeplejestuderende i Silkeborg

8.2.15 Odense PROPA "Likemann" projekt

16.3.15 Konsultationssygeplejersker FSKIS Region Hovedstaden: "Kronisk sygdom/alder og seksualitet"

18.5.15 Sundhedspersonale Hæmatologisk afd. Roskilde sygehus.

2.6.15 Varde kommune oplæg for sundhedspersonale - mest hjemmesygeplejersker

27.8.15 "Udviklingshæmmede og seksualitet" for sygeplejersker med særlig interesse i epilepsi

4.9.15"Hjertesygdom og seksualitet"oplæg på tværfaglig temadag for sundhedspersonale i Næstved kommune/reg.

8.10.15 "Kronisk sygdom og seksualitet" Hel temadag for sundhedspersonale i Fåborg/Midtfyn kommune.

23.11.15 "Kronisk sygdom og seksualitet" Temadag for sundhedspersonale i Svendborg kommune

Foredrag på National Konference for Seksuel Sundhed i Nyborg 2014. Foredragene handler mget om berøring og intimitet og ikke kun om "sex med hinanden". Når mn komme rop i alderen eller får kroniske sygdomme eller kræft, bliver intimiteten og seksualiteten ofte udfordret. Sundhedsprofessionelle taler ofte ikke om seksualitet, der herske rofte et "tovejstabu" hvor sundhedspersonen ikke vil tale om det for ikke at gå over patientens grænser, og modsat så taler patienten heller ikke om det, for ikke at støde sygeplejepersonalet. På den måde taler ingen om emnet.
bottom of page