top of page

Rikke Thor

Født 1960 

Uddannelser:

 

Sygeplejerske 14.sept.1984 fra Bispebjerg sygeplejeskole, København.


3 årig Sexologisk uddannelse:

Del 1: 1 årig "Basissexologi" 

16.jan.2004 - 27.febr.2005 (20 ECTS point)
Del 2: 2 årig "Specialist i Sexologisk Counselling "

12.jan.2007 - 29.nov.2008 (30 ECTS point)

Jeg har fået autorisation fra NACS (Nordisk Forening for Klinisk Sexologi www.NACS.eu
Begge uddannelser er taget gennem DACS ”Dansk Forening for Klinisk Sexologi” www.klinisksexologi.dk.

DACS udbyder igen sexologiuddannelse (efter den har været ude i privat regi nogle år) - se www.blivsexolog.dk

 

2 årig alternativ spirituel terapeutisk uddannelse fra 1995 - 1997 omhandlende: kropsforståelse, personlig udvikling, meditation, samtale, healing og drømmeforståelse, ved Bodil Egeberg  (Uddannet hos Bob Moore i Ringkøbing). 

NLP practitioner-uddannelse: maj 2009 – 12.februar 2010 fra: Dansk NLP center i Århus

 

Mindfulness instruktør uddannelse Trin 1: 18.nov. - 3.dec. 2011, Trin 2 - Instruktøruddannelsen: 6. – 28.januar 2012 Underviser Anne Dorthe Hasholt psykolog  ved www.seminarer.dk

Certificeret Workshopleder okt. 2014. "Efteruddannelse for workshopledere, gruppefacilitatorer og undervisere" februar 2014 til oktober 2014. Uddannelsesleder: Mette Fogh 

PREP leder uddannelse december 2016 på Center for Familieudvikling samt PREP parkursus 21. + 22. januar 2017.

SPECULARs to årige psykologiske efteruddannelse

Fra april 2021 til november 2023. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem psykologerne i SPECULAR og Bob Moore i Ringkøbing. 

 

 

 

Kurser/konferencer:

 

Hjerteforeningens Sundhedskonferencer

1.oktober 2019 og hvert år til nu 2023. 

Psykiatridage i Vejle "Depression" 2.+3.5 2019,

Psykiatridag i Kbh. "Personlighedsforstyrrelser"  21.10.2020, Psykiatridag i Vejle ADHD  4.5.2022 

Landskurser for kræftsygeplejersker under FSK (under DSR)

3.+4. 11.2018, 1.+2.11.2019, 29.-30.10.2021, 4.-5.11.2022 + 3.-4.11.2023

"Nærhed på afstand" - om  brug af virtuel kontakt - temadag for kræftsygeplejersker FSK 18.5.2022

"Kommunikation til et menneske med kræft i en travl hverdag" Temadag FSK 21.5.19

Temadag "Unge piger med autisme" 10.oktober 2019 på "Center for Autisme"

Temadag om Geriatri 13.november 2019 - Forum for Geriatrisk Sygepleje og DSR kreds syd

Seksuel sundhed og trivsel for alle - National konference sundhedsstyrelsen. 26.-27. november 2019

De Nationale konferencer for Seksuel Sundhed i Nyborg: 2009, 2011, 2013, 2015 og 2017.

I 2013 deltog jeg som oplægsholder for fagpersoner på 2 workshops på konferencen om "Ældre og seksualitet", i 2015 holdt jeg én workshop: "Kroniske sygdomme og seksualitet", i 2017 - 2 workshops: "Intimitet og samliv efter fødsel" samt "Intimitet, krop og kræft, - og hvordan kan sundhedspersonalet tale med patienter og borgere om dette emne".

Seksualvejlederkonferencer i Middelfart: 3.+ 4. maj 2018, 9.+10.maj 2019, 5.+6. maj 2022, 11.+12.maj 2023

Seksualitets - og kærligheds ugekurser med sexologerne: Maria Marcus og Per Holm Knudsen - på Ærø - som kursist år 2004, 2007, 2008, - og som medhjælper hvert år i 14 dage i årene 2009 - 2012. 

 

Parterapikursus 17.-18.maj 2006 internatkursus hos David Snarch (forfatter til bogen: "Det passionerede ægteskab"). 

 

Deltagelse i NACS Nordisk Konference i Klinisk Sexologi Oslo 13.-16.oktober 2011 - hovedtema  "Desire"  og preconference tema "Cronic illness and its psychological effects on sexual desire"

+ NACS konference i Ålborg 4.-6. oktober 2013

 

Kursus  "Samspil – spillerum - for fagpersoner" omhandlende børn og unges grænser i forhold til seksualitet www.seminarer.dk 21.november til 5.december 2011.

 

Kursus i Erotisk Tantra 2 dage i marts 2012  Sexologiskolen v. Yasmin Fox

 

Nov. 2014 kursus i ACT stress forebyggelse 4 gange a 3 timer hos Mette Fogh 

 

"Male sexology" 3 dages kursus 17.-19.sept. 2015, ialt 22 timer. På Rigshospitalet, København. Arrangør: Danisk Andrological Society www.andrology.dk 

 

"Sexting og unges digitale intimitet" Københavns universitet og Børns Vilkår temadag 14.5.2019

 

"Nærhed i livet efter en hjerneskade" - Heldags Konference 20. april 2016. Arrangører: Region Midtjylland og socialstyrelsen.

 

Grundkursus i ACT  5. + 6. oktober 2016 hos seminarer.dk - underviser: Susan Møller Rasmussen, cand. psyk og indehaver af ACT praksis www.act-praxis.dk

 

Videnskursus om overgreb på børn og unge - Socialstyrelsen 7 timer 22.11.2016

 

Vejle symposium "De betydningsfulde pårørende" 1. dec. 2016, samt 6. dec. 2018 "Det sunde sygehus"

 

"Kærlig talt" temadag 17. januar 2017 - "Samtale om svære følelser i de ældste skoleklasser" - hos Center for Familieudvikling

Temadag - "Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" Mandag d. 7. November 2017  - 7 timer.

 

"Kvinder, seksualitet og dyspareuni" Konference i Sexologisk Center Ålborg 18. Januar 2018

Løbende kurser:

 

Kurser i personlig udvikling: hos bl.a. Lakha Lama i København, kurser på Martinus center Klint, 2 ugekurser i bodynamic terapi, grundkursus i Kinesiologi, drømmekurser, healingkurser, ugekursus samt temadage i familieopstillinger hos psykoterapeut Michael Söderberg.

 

Egen terapi - i flere perioder, - startende i 1975, hos psykologer og psykoterapeuter i København og Svendborg/Nyborg.

 

Jeg tager jævnligt på efteruddannelse og kurser indenfor mit fagområde og er i supervisionsgruppe af sexologer i region syd. Desuden supervision hos sexolog og psykoterapeuter efter behov.

 

juli 2022 Specular diplom.jpg

Erfaring:

( se også referencer til foredrag og kurser på siden med temadage og foredrag, samt artikler )


Menneskers seksualitet er lige så mangfoldig, som der er mennesker til. Og seksualitet er ikke kun samleje eller tekniske detaljer. Jeg ser det seksuelle og intime som en større sammenhæng mellem vores forhold til kroppen, til grænser, vores livserfaringer og evne til nærvær og kontakt.
Jeg har opdaget hvor lidt emnet seksualitet og intimitet, berøres i hospitalsverdenen, - hvor sygdomme, behandlinger  og indlæggelser, ofte indvirker på det seksuelle og intimite liv.
Noget, der for de fleste mennesker er fundamentalt vigtigt - og samtidig kan være med til at give livslyst og livsglæde, især i svære perioder.

Jeg har oplevet hvor lidt seksualundervisningen, især af de sårbare grupper såsom omsorgssvigtede børn og udviklingshæmmede, prioriteres i mange kommuner, og jeg har opdaget hvor tabubelagt det stadig er med små børns nysgerrighed mht. kropslege og seksualitet.

Det har vi pligt og ansvar til at gøre noget ved.

Jeg ser det som en spændende og livsvigtig opgave at vejlede og undervise unge og voksne, samt fagpersoner, der skal tale med andre om seksualitet, i dette emne. Gennem årene har jeg opbygget en særlig erfaring og evne med hensyn til at finde ud af, hvad der virker, både som sexolog/terapeut og som underviser, og det udvides hele tiden i takt med udviklingen, nyt materiale, ny terapeutisk/sexologisk viden mv. Det bliver aldrig kedeligt.


Sygeplejerske i årene 1984 - 1996: Fra15.9.84 Medicinsk afd. B13 BBH, fra 15.3.85 medicinsk afd. AO og BO Skt.lukas stiftelsen, fra 1.1.87 afdelingssygeplejerske på medicinsk modtage afd. BO Skt.Lukas stiftelsen, fra 1.1.92 RH barselsafsnit 5033 og 5034, fra 1.1.93 hjemmesygeplejerske Soc. center Ryvang, Østerbro i København

 

Har 2 børn: Hjalte Thor 1987 og Freja Olga Thor 1991 - begge født ved hjemmefødsel på Østerbro i København.

1994 Flyttede fra København til Thurø - ved Svendborg, og havde dér forældreorlov.

Juni 1995 til 2010 sygeplejerske på barselsgangen afd. D 2 i Svendborg - de sidste par år kun enkelte vagter.
I samme periode arbejdet på præventionsklinikken på Svendborg sygehus, der lukkede 1.1.2009.

1999 - Seksualundervisning af skoleklasser, specialklasser, efterskoler samt mødre grupper, først under ”Præventionsskolen” i Svendborg, - nu Sund Sex Skolen

Fra 2005 - Klienter i sexologisk rådgivning /samlivsterapi - individuelt og par, - med mange forskellige problemstillinger i min private praksis på Sandtoften 6, Thurø, Svendborg. 

 

Fra januar 2007 - juni 2012 Seksualundervisning af skoleklasser og andre ungdomsgrupper på præventionsklinikken i Odense (Undervisningen blev nedlagt i 2012). 


Fra 1.januar 2008 ansat som daglig leder/koordinator og underviser på Sund Sex Skolen i Svendborg Kommune.

Udviklet  Sund Sex Skolens hjemmeside i sommer 2008 med Hjalte Thor som webmaster , med bl.a. brevkasse for unge: www.sundsexskolen.dk. Brevkassen nedlagt i 2021.

 

Fra jan.2010 tilknyttet Dallund - og fra 2015  REHPA - Det nationale videncenter for REhabilitering og PAliation - som sexolog. Jeg har individuelle samtaler og gruppeundervisning med deltagerne på internatkurserne. Oftest mennesker med/efter kræft, men de senere år også hjertesygdomme, benamputation, smerter mv.

Fra sept.2008 - 2015 afholdt 6 x week-end massagekurser for par sammen med cand.pæd., psykoterapeut og aut. Sexolog v. NACS, - Anne Amlund Olafsbye.

 

2012 Indstillet til firkløverprisen i Dansk Sygeplejeråd

Indstilling af Rikke Thor fra sundhedsplejerskerskerne i Svendborg

 

2012 + 2013 + 2014 + 2015 uge 32 Kursusleder på sommer ugekursus på Græsrodsgården ved Jyderup med 16-25 deltagere

"Seksualitet, nærvær og livsglæde"

Juli 2022 Interview om det at at blive/være selvstændig sexolog. På hjemmesiden fra DSA - a-kassen for sygeplejersker klik her

Relevante medlemskaber:

 

Medlem af DSR Dansk Sygeplejeråd www.dsr.dk 

medl.nr. 69989

Medlem af DACS Dansk Forening for Klinisk sexologi

Medlem af Seksualvejlederforeningen

Medlem af foreningen Sex & Samfund

Medlem af Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed

Medlem af FSK fagligt selskab for kræftsygeplejersker - under DSR

Medlem af FSKAB  fagligt selskab for sygeplejerske rmed interesse for komplementær og alternativ behandling - også under DSR

- Hvis du ikke kender mig så se evt. TV2fyn 5.1.13 tema sex hvor jeg 10 min. inde (og hen til 38 minutter) i udsendelsen interviewes om sex og seksualitet gennem tiderne, om sex gennem livet, problemer, nærhed, fetisch mm.

unnamed (2).jpg
bottom of page