top of page

Seksualundervisning om krop, køn, seksualitet og grænser for unge samt for fagpersoner. 


Jeg tager udgangspunkt i de unge. Oplæggene er dialogbaserede, levende, aktive, med åbenhed og humor og er flexible i forhold til ønske om emner.
Jeg bruger billeder, filmklip, - og i små grupper aktive vurderingsøvelser, samt har et bord med materialer, prævention, bøger og pjecer, som mange ser på, samtidig med, at de måske stiller mig et spørgsmål.
Jeg ser seksualitet som meget andet end samleje og sex, men også som behov for nærvær, berøring, samtykke og identitet.

Fortæl gerne hvis I har emner/udfordringer, I gerne vil have mit fokus på.
 
Foredrag/seksualundervisning
på efterskoler og 
ungdomsuddannelser
(også klasse undervisning, se nedenfor
Efterskoler mm.

”Seksualitet, krop, køn, grænser og kærlighed”

Varighed : ca. 3 timer for op til ca.150 elever.

På specialefterskoler bruger jeg ofte lidt længere tid - spørg mig.

Print seddel ud her om tilbuddet for skoleåret 2024/2025

Jeg lægger vægt på nærvær og dialog med de unge undervejs og bruger billeder,  filmklip og fortæller historier/cases fra andre unge og facts om grænser, samtykke, krop og seksualitet.

De unge kan spørge mig om emner/udfordringer undervejs, og der er en spørgekasse til anonyme spørgsmål i pausen. Der kommer ofte mange gode spørgsmål, som jeg svarer på i den sidste del af oplægget.

Jeg har lavet seksualundervisning på efterskoler og ungdomsuddannelser siden 2010, og været daglig leder af seksualundervisningen/seksualunderviser i Svendborg kommune nogle år længere.

 

Jeg giver gerne lærerne idéer til at følge op på  min undervisning, og anbefaler bl.a. det gratis materiale fra Sex og Samfund.

Jeg har et bord med nutidig prævention, bøger og pjecer, som jeg viser undervejs og de unge kan se på i pausen og bagefter. Nogle kommer op og stiller mere personlige spørgsmål til mig, medens de ser på tingene på bordet.

Lærere er velkomne til at overvære undervisningen men behøver det ikke. Nogle efterskoler bruger tiden, hvor jeg har eleverne, til lærermøde eller kursus for lærerne.


Jeg kommer ind på emner som :
 

  • Seksualitet, krop og kærlighed som barn - teenager og ung, hvad er normalt?

  • Kønsorganer, onani og sex med hinanden, hvornår er man parat!? Hvordan ved man at man har lyst?? mærke grænser hos sig selv og andre...

  • Hvad er sex, mere end bare samleje? og hvem skal definere om man er sammen med "for få" eller "for mange"? Hvorfor bruger nogle ord som "billig"??

  • Hvilke problemer kan man have i starten mht. sex - fx. "komme for hurtigt", præstationsangst, smerter - og hvordan undgår man det.

  • Porno, reklamer, nøgne kroppe - hvad skal man leve op til?? hvad er"normalt"?? Skal alle have lyst til det hele?? er der snyd og fake på film?

  • Hvordan passer man på sig selv og hinanden - mht. kønssygdomme, prævention, grænser og alkohol, og opbygger gode relationer.

  • Barrierer mod kondombrug - hvorfor bruger nogle det ikke, selvom man godt ved at man skal??

  • Hvorfor kan det være svært at snakke om lyst og prævention, - selv om man er glade for hinanden?

  • Brug af sociale medier i forhold til sex og kæresteri...nøgenbilleder mm. 

  • Hetero -  bi - homoseksualitet - og transkønnethed - LGBT+området.                                           

Kontakt mig gerne for at høre mere og fortælle jeres tanker og ønsker. Fx kan der være et emne eller en aktuel situation fra skolen, som I gerne vil have mig til at komme ind på , selvfølgelig anonymt -  alt kan faktisk lade sig gøre, bare tal/skriv med mig om det.

Seksualundervisning af unge i krop, grænser, kærlighed og grænser

Seksualundervisning i Svendborg

"Det var sjovt med de enig/uenig øvelser og de filmklip, med nøgenbilleder og kondomer og sådan noget" 

David 1.G

Seksualundervisning på Klintebjerg efterskole

Klintebjerg efterskole

"Du kom rundt om det hele uden det blev for jappet, det var rigtig godt og spændende især det om prævention og det om porno! Og du svarede seriøst på vores spørgsmål"

Hans 9.kl. efterskole

Rikke Thor har bred erfaring med at undervise på special efterskoler, her på Ærø efterskole, hvor hun er kommet i mange år. Det samme med Klintebjerg efterskole, hvor hun komme rhvert år og har gjort det i mange år.

Ærø efterskole

Udtalelse efter besøg på Skovlund Efterskole 15.1.2020:  (jeg har siden været på Skovlund  hvert år)

"Skovlund efterskole havde aftalt et undervisningsforløb med Rikke Thor. Jeg må ærligt indrømme, at jeg tænkte: Kan man virkelig fastholde alle vores elever om dette emne i 3 timer ?

Dér må jeg sige, at det kan Rikke. Hun brugte elevernes sprog, og talte meget ligefrem til dem. Svarede på alle spørgsmål og havde en grundig gennemgang af emnerne og tilsvarende gode øvelser.

Vi ønsker bestemt, at hun kommer igen. Eleverne talte meget om foredraget efterfølgende, og hun gav dem stof til eftertanke."

Med venlig hilsen Hanne Gonzalez, forstander på Skovlund Efterskole.

 

"Jeg synes det var spændende, fordi tingene blev forklaret ordentligt og på en sjov måde" Martin 10.kl.efterskole

"Det var absolut en god dag. Man tror man ved så meget, men bagefter så ved man alligevel mere"

Sofie 8.kl. efterskole

Seksualundervisning i Svendborg

Seksualundervisning i Svendborg

Udtalelse: Elsje Petersen - lærer på Bernstorffsminde efterskole - efter mit besøg hos dem 20.1.2020 (har været dér flere gange siden):

Det var fedt at se hvor hurtigt eleverne blev trygge i at tale om kærlighed, seksualitet, prævention, porno mm.

 

Med sin åbenhed og humor fik Rikke blandt andet vendt fordomme og udfordret elevernes syn på køn og kønsidentitet.

Mange hilsener fra Elsje

Rikke Thor har undervist på erhvervsskoler i mange år, her på erhvervsskole i Svendborg.

Sydfyns erhvervsforskole

Skoleklasser mm.
SEksualundervisning på specialskole Natur&Helhedsskolen i Årslev
Klasseundervisning på skoler, FGU, erhvervsskoler, ungdomsuddannelser, opholdssteder og i specialklasser 
Undervisning af de voksne omkring børnene læs her

”Seksualitet, krop, køn, grænser og kærlighed”

Varighed: ca. 3 timer i specialklasser og ofte 4 timer for almindelige skoleklasser.

Undervisningen er afslappet, sjov og levende, og jeg tilpasser undervisningen til

jeres elever, fx. unge på ungdomsuddannelser, unge i folkeskolen eller i specialklasser.

De unge er i centrum og oplever, at det angår dem selv, lige dér hvor de er i livet.

Jeg viser billeder, vi hører musik, laver "tankemylder" på tavlen, laver aktive vurderingsøvelser - hvor vi taler om kærester, kroppe, egne og andres grænser og mange andre ting.

 

Vi taler om den gode berøring, den gode relation og den gode seksualitet og om hvordan man mærker og sætter sine grænser og mærker andres. Vi debatterer meninger og holdninger og ser også små filmklip, fx. fra Sex og Samfund, om emnet.

Jeg opfordrer til, at eleverne har lavet anonyme spørgsmål,- som læreren ikke har læst, - som I afleverer til mig, i starten af undervisningen. 


Vi omdanner klasselokalet til formålet, - sætter bordene ud til siden, og gør derved lokalet og situationen anderledes.

Jeg anbefaler gerne, at læreren ikke er med til undervisningen - da det kan være svært for børnene at forholde sig til flere voksne og flere forskellige regelsæt på én gang - nogle elever er også friere til at spørge hvis de "kendte" voksne ikke er til stede - tal med mig om jeres ønsker.

 

Kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål og for at høre mere om undervisning til lige jeres elevgruppe. 

Sund Sex Skolen i Svendborg underviser jeg ca. 35 klasser om året (har gjort det siden 1999), både de "almindelige unge" samt specialklasse elever og unge på de forskellige ungdomsuddannelser og fritidsklubber/væresteder

Herunder omsorgssvigtede unge, udviklingshæmmede unge, unge med autismespekter forstyrrelser, ADHD, ADD, unge med anden etnisk baggrund end dansk mv.

Fx alle elever fra Byhaveskolen og Tåsingeskolens centerafdeling

Fra 2008 - 2024 har jeg desuden været daglig leder/koordinator af Sund Sex Skolen.

Jeg kommer på en del bo/opholdssteder på Fyn, nogle efter behov, nogle steder mere fast:

Fx. har jeg været på bostedet og skolen på Munkegården på Avernakø, - på opholdsstedet Æblegården i Årslev, på Asgaard -Sødinge opholdssted. På Natur og Helhedsskolen i Årslev kommer jeg hvert år til udskolingen og mellemtrinnet.

Jeg holdt desuden oplæg om børn/unge seksualitet og grænser for forældrene på Natur og Helhedsskolen d. 25.4.2019.

Unge UFL Svendborg 2022 + 2023

Esrum kostskoleelever 16.1.2023 (samt temadag for personalet 17.1.23)

Jeg har derfor en hel del erfaring med børn med specielle behov og med at møde disse børn lige dér hvor de er, med rummelighed, anerkendelse og respekt, - samt at kunne se hvad de har brug for i undervisningen. 

Jeg har også en hel del erfaring med at supervisere og undervise fagpersonerne omkring de unge og holde oplæg på forældremøder.

For at se hvad jeg tilbyder til forældre til børn på skoler og opholdssteder læs mere her

Vi behøvede faktisk ikke pauser - de dér stoleøvelser var kanon sjove.

Rasmus specialklasse på Fyn

Det var lige så sjovt at have seksualundervisning, som at have idræt.

Ole 7.C

Rikke Thor underviser på erhvervsskolen i Svendborg. Kønssygdomme, prævention, grænser, lyst, kønsorganer, sex mm.

Unge på FGU Svendborg

Det var godt at Rikke svarede på alle vores spørgsmål, og at vi ikke skulle sidde stille hele tiden. Det var sjovt med de dér øvelser, med skilte lagt ud på gulvet.

Amanda 8.-9. klasse opholdssted

Undervisning ude på specialskole

Specialskole i Svendborg

Unge fra specialskole Svendborg

Seksualundervisning af specialskoleelever i Svendborg 2024
Sjov og spændende seksualundervisning med dialog, aktive vurderingsøvelser, filmklip og meget mere.
Sund Sex Skolen februar 2024 Byhaveskolen m (4)_edit

Seksualundervisning for unge med udviklingshæmning

Unge fra specialskole Svendborg

Lærere m.fl.
Temadage for lærere, pædagoger, studerende mv.
- om god, faglig, levende og
procesorienteret seksualundervisning for unge.

Personalet på specialskoler, kostskoler mv. læs også her

”Hvordan taler vi med unge om intimitet, køn, krop, kærlighed, grænser og seksualitet”

 

Hel temadag på 6 timer om tidssvarende, procesorienteret, normkritisk og levende seksualundervisning for unge om kærlighed, seksualitet og grænser,.

 

Jeg giver idéer til hvordan man som lærer kan inddrage emnet i de øvrige fag, og også få forældrene inddraget.

Vi vil tale om, hvilke udfordringer nutidens børn og unge har i forhold til køn, krop og seksualitet, og vi vil afprøve og udforske bl.a.materialer fra internettet, og lave aktive vurderingsøvelser, og se aktuelle filmklip. Der vil være plads til spørgsmål og debat undervejs og der vil være et materialebord med bøger, pjecer, artikler.

2006 - 2015 holdt jeg seksualundervisningskurser hvert år på Ribe - senere Esbjerg - lærer seminarium.

2006 til 2010 lavede jeg en seksualunderviser uddannelse på Skårup lærerseminarium (indtil seminariet lukkede i 2010)

Jeg har afholdt temadage på Århus lærerseminarium, på pædagoguddannelsen i Odense januar + juni 2010 , samt for ung til ung undervisere i Odense 2010. 

2011 - 2015 lavet hele temadage for Ung til Ung underviseruddannelsen i Åbenrå.

2010 Hel temadag for sexualister i Odense.

Okt. 2013 workshop på week-end kursus for frivillige i "Ventilen".

9.10.17 Temadag om seksualundervisning på Nørre Nissum læreruddannelse.

9.1.19  Undervisning for lærerstuderende ved UCL Odense.

4.6.19 oplæg/workshop på Fynske efterskolers fællesmøde - "Kønsidentitet og seksualitet til debat - herunder transkønnethed og hvordan griber man det an på efterskolerne"

4.5.21 Workshop på faguge - Den Frie Lærerskole i Ollerup "Køn, krop og seksualitet"

1.11.21 Oplæg om transkøn og LGBT området for lærere til specialelever på Tåsingeskolen.

 

Jeg har undervist personalet på specialefterskoler: Ærø efterskole (seneste gang 4.6.18), - samt på Klintebjerg efterskole Nov.2013, samt underviser/superviserer løbende specialklasselærere på skoler med specialelever i Svendborg.

 

Desuden: 9.6.15 undervisning for personale på Bosted og skole - Munkegården - Avernakø.

4.10.15 Hel temadag for nye "Sexualister" (ungdomsringen) i Svendborg. 

21.2.17 Lærere og pædagogisk personale på SFO Haahrs skole i Svendborg - 3 timers temadag.

Sept. 2019 har jeg undervist personalet på "Tankefuld" institution i Svendborg.

Dec. 2019 lærere på Byhaveskolen (der har udviklingshæmmede børn og unge).

17.1.2023 personalet på Esrum Kostskole.

20.2.23 Oplæg for personale på ungdomsskolen i Svendborg om LGBT+ elever.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle om jeres tanker og ønsker. 

Rikke Thor har seksualundervisning "Hvordan taler man med unge om seksualitet" her på Esbjerg seminarium.

Esbjerg lærerseminarium

"Det var en god og sjov dag, hvor vi afprøvede en masse øvelser på egen krop og samtidig fik en masse fagligt input. Vi havde også nogle gode diskussioner. Det er helt sikkert noget jeg vil kunne bruge i min undervisning"

Helle - lærerstuderende.

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Ung til ung undervisere i Aabenraa

Rikke Thor har seksualundervisning "Hvordan taler man med unge om seksualitet" her på Esbjerg seminarium.

"Det var godt med de borde med materialer, bøger mm. som vi kunne kigge på i pauserne.

 

Det var også sjovt at komme ind i salen og blive mødt af høj musik for unge om sex, - en spændende dag - på mange måder"

 

Peter lærerstuderende, Esbjerg.

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Ung til ung undervisere i Aabenraa

Esbjerg lærer seminarium

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Ung til ung undervisere i Aabenraa

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Sexualister i Odense

Undervisning af ung til ung undervisere i Odense

Sexualister i Odense

Undervisning af ung til ung undervisere i seksualundervisning

Sexualister i Odense

bottom of page