top of page

Undervisning om relationer, seksualitet og grænser for unge samt for fagpersoner. 

Foredrag - med dialog - på efterskoler og
ungdomsuddannelser 
Efterskoler mm.

”Seksualitet, krop, køn, grænser og kærlighed”

Varighed : ca. 3 timer + evt. ekstra spørgetid efter foredraget.

På specialefterskoler bruger jeg ofte lidt længere tid - spørg mig.

Jeg laver undervisning for op til 130 elever ude hos jer. Jeg har masser

af dialog undervejs, bruger billeder, musik, små videoer og fortæller historier og facts.

Jeg har prævention og pjecer med, som eleverne kan se på i pausen og dér kan de også spørge mig direkte eller lægge spørgsmål i min anonyme spørgekasse.

Jeg har undervist elever på skoler, efterskoler og ungdomsuddannelser i mange år. Siden 2010 har jeg været ansat som daglig leder af seksualundervisningen i Svendborg kommune, og underviser også selv dér.

Jeg bruger en del af Sex og Samfunds materialer i undervisningen og anbefaler også lærerne at følge op på min undervisning fx ved at tilmelde sig de gratis materialer til "Uge sex" hos Sex og Samfund. Jeg har samarbejdet med Sex og Samfund i mange år, - bl.a. lavede jeg en seksualunderviser uddannelse på Skårup lærerseminarium i samarbejde med dem.

Hvis det ikke er så store hold, fx klassestørrelse, kan jeg lave aktive vurderingsøvelser med eleverne, hvor de afprøver holdninger og meninger i forhold til sig selv og andre.

 

Lærere er velkomne til at overvære undervisningen men behøver det ikke. Nogle efterskoler bruger fx. tiden - hvor jeg har eleverne - til lærermøde eller kursus for lærerne.


Jeg kommer ind på emner som :
 

  • Seksualitet og relationer som barn - teenager og ung, hvad er normalt?

  • Kønsorganer, onani og sex med hinanden, hvornår er man parat!? Hvordan ved man at man har lyst?? mærke grænser hos sig selv og andre...

  • Hvad er sex? og hvem skal definere om man er sammen med for få eller for mange? Hvorfor bruger man ord som "billig"??

  • Hvilke problemer kan man have i starten - fx. "komme for hurtigt", præstationsangst, smerter - og hvordan undgår man det.

  • Porno, reklamer, nøgne kroppe - hvad skal man leve op til?? hvad er "normalt"?? Skal alle have lyst til det hele?? er der snyd og fake på film?

  • Hvordan passer man på sig selv og hinanden - mht. kønssygdomme, prævention, grænser og alkohol, og opbygger gode relationer.

  • Barrierer mod kondombrug - hvorfor bruger nogle det ikke, selvom man godt ved at man skal??

  • Hvorfor kan det være svært at snakke med hinanden om lyst og prævention, - selv når man er kærester?

  • Brug af sociale medier i forhold til sex og kæresteri...nøgenbilleder mm. 

  • Hetero -  bi - homoseksualitet - og transkønnethed - LGBT+området.                                           

Kontakt mig gerne for at høre mere eller sige noget om jeres tanker og ønsker. Fx kan der være et emne eller en situation fra efterskolen, som I gerne vil have mig til at komme ind på - jeg vil næsten sige, at alt kan lade sig gøre, bare tal med mig om det.

Unge og sex, kærlighed og grænser, Rikke Thor undervisning af unge på efterskoler og ungdomsuddannelser herunder erhvervsskoler og gymnasier.

Efterskoledrenge

"Det var sjovt med de enig/uenig øvelser og de filmklip, med nøgenbilleder og kondomer og sådan noget" 

David 1.G

Klintebjerg efterskole sept.2018.jpg

Klintebjerg efterskole

"Du kom rundt om det hele uden det blev for jappet, det var rigtig godt og spændende især det om prævention og det om porno! Og du svarede seriøst på vores spørgsmål"

Hans 9.kl. efterskole

20210413_111217.jpg

Undervisning på specialskole

Udtalelse efter besøg på Skovlund Efterskole 15.1.2020:  (jeg har siden været på Skovlund i dec.20 og febr.22)

"Skovlund efterskole havde aftalt et undervisningsforløb med Rikke Thor. Jeg må ærligt indrømme, at jeg tænkte: Kan man virkelig fastholde alle vores elever om dette emne i 3 timer ?

Dér må jeg sige, at det kan Rikke. Hun brugte elevernes sprog, og talte meget ligefrem til dem. Svarede på alle spørgsmål og havde en grundig gennemgang af emnerne og tilsvarende gode øvelser.

Vi ønsker bestemt, at hun kommer igen. Eleverne talte meget om foredraget efterfølgende, og hun gav dem stof til eftertanke."

Med venlig hilsen Hanne Gonzalez, forstander på Skovlund Efterskole.

 

"Jeg synes det var spændende, fordi tingene blev forklaret ordentligt og på en sjov måde" Martin 10.kl.efterskole

"Det var absolut en god dag. Man tror man ved så meget, men bagefter så ved man alligevel mere"

Sofie 8.kl. efterskole

Udtalelse: Elsje Petersen - lærer på Bernstorffsminde efterskole - efter mit besøg hos dem 20.1.2020 (var der igen 5.10.20 og 21.5.21):

Det var fedt at se hvor hurtigt eleverne blev trygge i at tale om kærlighed, seksualitet, prævention, porno mm. Med sin åbenhed og humor fik Rikke blandt andet vendt fordomme og udfordret elevernes syn på køn og kønsidentitet.

Mange hilsener fra Elsje

 

Rikke Thor har bred erfaring med at undervise på special efterskoler, her på Ærø efterskole, hvor hun er kommet i mange år. Det samme med Klintebjerg efterskole, hvor hun komme rhvert år og har gjort det i mange år.

Ærø efterskole (da den var specialefterskole) 

Rikke Thor har undervist på erhvervsskoler i mange år, her på erhvervsskole i Svendborg.

Sydfyns erhvervsforskole

Rikke Thor underviser på erhvervsskolen i Svendborg. Kønssygdomme, prævention, grænser, lyst, kønsorganer, sex mm.
Skoleklasser mm.
Seksualundervisning på opholdssteder,
i specialklasser og på skoler. Undervisning af de voksne omkring børnene læs her

”Seksualitet, krop, køn, grænser og kærlighed”

Varighed: ca. 3 timer - store skoleklasser ofte 4 timer.

 

Jeg kommer ud og underviser hos jer - og tilpasser undervisningen til

jeres elever.

Undervisningen er afslappet, sjov og levende. De unge er i centrum og

oplever, at det angår dem selv, lige dér hvor de er i livet.

Jeg viser billeder, vi hører musik, laver "tankemylder" på tavlen, laver aktive vurderingsøvelser - hvor vi taler om kærester, kroppe, egne og andres grænser og mange andre ting. Vi taler om den gode berøring og den gode relation og hvorfor det kan være svært, at mærke sig selv og sine grænser, fx. også hvis man har fået dem overskredet tidligere i sit liv. Vi debatterer meninger og holdninger og jeg viser små film om emnet.

Jeg opfordrer til, - hvis det er muligt - at I har lavet anonyme spørgsmål med eleverne,- som læreren ikke har læst, - som I afleverer til mig, i starten af undervisningen. Jeg bruger spørgsmålene undervejs.
Vi omdanner klasselokalet til formålet, - sætter bordene ud til siden, og gør derved lokalet og situationen anderledes end det plejer at være til daglig. Jeg anbefaler gerne, at læreren ikke er med til undervisningen - da det kan være svært for børnene at forholde sig til flere voksne og flere forskellige regelsæt på én gang - nogle elever er også friere til at spørge hvis de "kendte" voksne ikke er til stede - tal med mig om jeres ønsker.

 

Kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål og for at høre mere. 

Jeg underviser mange skoleklasser (ca. 35 klasser om året) - især specialklasser - med omsorgssvigtede unge, udviklingshæmmede unge, unge med autismespekter forstyrrelser, unge med anden etnisk baggrund end dansk mv. på ”Sund Sex Skolen” i Svendborg, som jeg de sidste 10 år desuden har været daglig leder/koordinator af.

Jeg underviser oogså unge mange andre steder i landet. Jeg været på flere bo/opholdssteder på Fyn de seneste år: Fx. på bostedet og skolen på Munkegården på Avernakø, - på opholdsstedet Æblegården i Årslev 12.6.2017 og 18.2 og 12.3.2019, -  og på Asgaard-Sødinge opholdssted 25.4.2018 og 26. og 28.3.2019, - på Natur og Helhedsskolen Årslev 21.2. og 7.3.2019 samt i 2020,2021, 2022 og løbende hver år, samt holdt oplæg om børn/unge seksualitet og grænser for forældrene på Natur og Helhedsskolen d. 25.4.2019.

Esrum kostskoleelever 16.1.2023

Jeg har lang erfaring med at undervise "special"børn, og og dette hjælper mig med at møde disse børn lige dér hvor de er, med rummelighed, anerkendelse og respekt, - samt at kunne se hvad de har brug for i undervisningen. 

Jeg har også erfaring med at lave oplæg på forældremøder - for forældre til børn på skoler og opholdssteder læs mere her

Sjov og spændende seksualundervisning med dialog, aktive vurderingsøvelser, filmklip og meget mere.

Vi behøvede faktisk ikke pauser - de dér stoleøvelser var kanon sjove.

Rasmus specialklasse på Fyn

Det var lige så sjovt at have seksualundervisning, som at have idræt.

Ole 7.C

Erhvervs skolen i Svendborg

Videointerview af Rikke Thor om unge og seksualitet gennem de sidste årtier, - lavet af Simon og Phillip, fra 9.kl. på Nymarkskolen i Svendborg 6.12.2012. 

Det var godt at hun svarede på alle vores spørgsmål, og at vi ikke skulle sidde stille hele tiden. Det var sjovt med de dér øvelser, med skilte lagt ud på gulvet.

Amanda 8.-9. klasse opholdssted

Lærere m.fl.
Temadage for lærerstuderende, lærere, pædagoger, pædagogstuderende mv. - om procesorienteret seksualundervisning for unge. Personalet på specialskoler, kostskoler mv. læs også her

”Hvordan taler vi med unge om intimitet, køn, krop, kærlighed, grænser og seksualitet”

 

Temadag på 3 eller 6 timer (jeg anbefaler en hel dag = 6 timer, da det er et stort emne) om tidssvarende, procesorienteret, normkritisk  og sjov seksualundervisning for unge om kærlighed, seksualitet og grænser, samt idéer til hvordan man som lærer kan inddrage emnet i de øvrige fag, og også få forældrene inddraget.

Vi vil tale om, hvilke udfordringer nutidens børn og unge har i forhold til køn, krop og seksualitet, og vi vil afprøve og udforske materialer fra internettet, bl.a. ved at lave aktive vurderingsøvelser, og se aktuelle filmklip. Der vil være plads til spørgsmål og debat undervejs og der vil være et materialebord med bøger, pjecer, artikler mv.

2006 - 2015 holdt seksualundervisningskurser hvert år på Ribe - senere Esbjerg - seminarium.

2006 til 2010 lavet en seksualunderviser uddannelse på Skårup lærerseminarium (indtil det lukkede i 2010)

Jeg har også  afholdt temadage på Århus lærerseminarium, på pædagoguddannelsen i Odense januar + juni 2010 , samt for ung til ung undervisere i Odense 2010. 

2011 - 2015 lavet hele temadage for Ung til Ung underviseruddannelsen i Åbenrå.

2010 Hel temadag for sexualister i Odense.

Okt. 2013 workshop på week-end kursus for frivillige i "Ventilen".

9.10.17 Temadag om seksualundervisning på Nørre Nissum læreruddannelse.

9.1.19  Undervisning for lærerstuderende ved UCL Odense.

4.6.19 oplæg/workshop på Fynske efterskolers fællesmøde - "Kønsidentitet og seksualitet til debat - herunder transkønnethed og hvordan griber man det an på efterskolerne"

4.5.21 Workshop på faguge - Den Frie Lærerskole i Ollerup "Køn, krop og seksualitet"

1.11.21 Oplæg om transkøn og LGBT området for lærere til specialelever på Tåsingeskolen

Jeg har også undervist personalet på specialefterskoler - Ærø efterskole (seneste gang 4.6.18), - samt på Klintebjerg efterskole Nov.2013, samt underviser/superviserer løbende specialklasselærere på skoler med specialelever i Svendborg.

 

9.6.15 undervisning for personale på Bosted og skole - Munkegården - Avernakø.

4.10.15 Hel temadag for nye "Sexualister" (ungdomsringen) i Svendborg. 

21.2.17 Lærere og pædagogisk personale på SFO Haahrs skole i Svendborg - 3 timers temadag.

Sept. 2019 har jeg undervist personalet på "Tankefuld" institution i Svendborg samt i dec. 2019 lærere på Byhaveskolen (der har udviklingshæmmede børn og unge)

17.1.2023 personalet på Esrum Kostskole.

Kontakt mig for at høre mere eller fortælle om jeres tanker og ønsker. 

Rikke Thor har seksualundervisning "Hvordan taler man med unge om seksualitet" her på Esbjerg seminarium.

Esbjerg lærerseminarium

"Det var en god og sjov dag, hvor vi afprøvede en masse øvelser på egen krop og samtidig fik en masse fagligt input. Vi havde også nogle gode diskussioner. Det er helt sikkert noget jeg vil kunne bruge i min undervisning"

Helle - lærerstuderende.

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Ung til ung undervisere i Aabenraa

Rikke Thor har seksualundervisning "Hvordan taler man med unge om seksualitet" her på Esbjerg seminarium.

Esbjerg lærer seminarium

"Det var godt med de borde med materialer, bøger mm. som vi kunne kigge på i pauserne. Det var også sjovt at komme ind i salen og blive mødt af høj musik for unge om sex, - en spændende dag - på mange måder" Peter lærerstuderende, Esbjerg.

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Ung til ung undervisere i Aabenraa

Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.
Rikke Thor underviser ung til ung undervisere, her i Åbenrå, men også i Odense og andre steder. Undervisningen er aktiv, holdningsbearbejdende og med en masse facts om unge og seksualitet.

Sexualister i Odense

ung til ung Odense.jpg

Sexualister i Odense

20151004_135044.jpg

Sexualister i Odense

Ung til ung undervisere i Aabenraa

bottom of page