top of page
Rikke Thor underviser på National konference om seksualitet

 

 

Velkommen

  

Om Rikke Thor

Rikke Thor

Glæde, nærvær, ro og dybde, er vigtigt i menneskelige relationer og i vores seksualitet, intimitet og berøring. Jeg har arbejdet med dette siden 2005 som sexologisk rådgiver og samlivsterapeut.

I min konsultation møder jeg jer, dér hvor I er, og finder, sammen med jer, frem til løsninger og nye muligheder. I vil opleve, at jeg taler meget jordnært om dette tabubelagte emne. Mange oplever det som en rigtig god og givende proces at komme her i en periode.

læs mere

Jeg har også samtaler med forældre til børn og unge med udfordringer i forhold til køn og seksualitet og forældre til unge med andre udfordringer, ofte også samtaler/forløb med de unge selv.

 

Jeg er daglig leder af seksualundervisningen af unge i Svendborg kommune, og har undervist unge siden1999. Mit udganspunkt i arbejdet med unge, og fagpersoner omkring dem, er den sunde og nærende relation og seksualitet og at få børn og unge til at mærke deres krop og grænser og udvide deres syn på relationer og seksualitet. Jeg bruger dialog, normkritik og aktive vurderingsøvelser.

Jeg har specialiseret mig i kræft/kronisk sygdom i forhold til intimitet og er fast tilknyttet som sexolog på Videnscenter for Rehabilitering og Palliation - REHPA, og underviser desuden borgere og sundhedspersonale i kommuner og andre steder i emnet.

Jeg lægger vægt på at al min undervisning er flexibel, levende og inddragende, og inspirerer deltagerne til dialog og til at nytænke synet på seksualitet, berøring og nærvær, og dets betydning for livskvalitet.

 

Jeg er sygeplejerske og klinisk sexolog, desuden mindfulness instruktør samt har uddannelser i terapeutisk samtale, NLP og  SPECULAR metoden.

20230207_113309.jpg
20230212_145646.jpg
Tilbud Rikke Thor
Sexologisk rådgivning
og samlivsterapi, på Sandtoften 6, Thurø
Bryllup CO, Olga og R_redigerede.jpg

I mit konsultationsrum på Thurø møder jeg mennesker og par med mange slags relationelle, intime, seksuelle og samlivsrelaterede udfordringer. Jeg møder dig/jer dér hvor I er i jeres udfordringer, og sammen finder vi en vej videre frem. Jeg har arbejdet i mange år som sexologisk rådgiver og samlivsterapeut, og har derfor en bred erfaring indenfor feltet. Kontakt mig gerne ved spørgsmål, eller du ønsker konsultation over video.

Brevkasse i Svendborg ugeavis "Dit livLæs spørgsmål og svar her

Café møde Faaborg kommune "Intimitet, krop og kærlighed ved diabetes" på Ringe bibliotek, Algade 40.

28.11.23 kl.13-15 for fagpersoner med fokus på samtalen om seksualitet ved diabetes og

kl.15.30-17.30 for borgere med diabetes.

Læs mere ang. tilmelding

Nyreforeningen Webinar 6.3.24 kl.16 - 17.30. "Intimitet, krop og seksualitet, når man har en nyresygdom" Der kan stilles spørgsmål undervejs  Læs mere

"Intimitet og nærvær med kronisk sygdom/kræft" Guldborgsund rehabilitering, - gruppeoplæg:

Tirsdag d.14.5.24 opdelt i kvinder og mænd. Tilmelding

"Børns nysgerrige kropslege og seksualitet" 

Onsdag d.29.5.24 kl.18.30 -21 på Egensevej 8,  Svendborg.Temaaften for dagplejere, børnehave - og vuggestue personale m.fl.

Læs mere på www.sundsexskolen.dk her

Webinar Hjerteforeningen"Intimitet og kærlighed ved hjertesygdom"

Samme webinar blev afholdt 2 gange 7.11. og  20.11.23.

Kan ses på Hjerteforeningens hjemmeside

Kronisk sygdom/kræft
Oplæg for borgere og fagpersoner
Rikke Thor har været tilknyttet som sexolog på Dallund og nu REHPA i Nyborg - kræftrehabilitering - siden 2010. Hun har stor erfaring i at undervise borgere i grupper omkring sygdomme og medicins indvirkninger på seksualitet, intimitet, krop og parforhold. Rikke undervise rogså i en del andre kommuner på rehabiliteringskurser for borgere medkroniske sygdomme og kræft. Rikke underviser også i mange patientforeninger i hvordan netop denne sygdom kan indvirke på seksualiteten, fx hjerteforeningen, lungeforeningen, foreningen for unge og kræft, PROPA, brystkræftforeningen DBO, Ehlers Danlos foreningen, nyreforeningen mm.

Borgere/patienter: Deltagerne siger ofte, at min undervisning opleves meget "nede på jorden"og derfor nem at forholde sig til. Jeg møder gruppen og deltagerne i deres kropslige og samlivsmæssige udfordringer efter kræft eller kronisk sygdom. Jeg lytter, sparrer og inspirerer med viden og løsningsmuligheder. Nogle deltagere kommer bare for at lytte, men uden at fortælle personligt, det er også HELT ok. 

Fagpersoner: Jeg underviser sundheds professionelle, på special uddannelser, hospitaler, hospicer og i kommuner, i kræft/kronisk sygdom og intimitet, og i hvordan man kan tale med faglighed om nærhed og seksualitet, så det skaber forandring, uden at det overskrider egne eller andres grænser. Jeg tager specifikt udgangspunkt i de borgere/sygdomme, I har med at gøre, og laver små aktive øvelser undervejs, der kan træne kommunikation om emnet. Levende, spændende dage.

Intimitet efter fødsel, og små børn og seksualitet
En mødregruppe, som har små børn liggende på et tæppe imellm mødrene
Unge, krop, kærlighed,
seksualitet og grænser
Rikke Thor er daglig leder af seksualundervisningen i Svendborg kommune Sund Sex Skolen, og har stor erfaring i at undervise unge i sex, seksualitet, grænser, kønssygdomme, prævention, kærester og meget mere. desuden har hun lavet mange undervisninger og temadage om procesorienteret seksualundervisning på lærer seminarier, for ung til ung undervisere og unge til yngre undervisere, samt for specialklasselærere på skoler og opholds steder. Hun underviser også elever på efterskoler, samt lærerne de samme steder. Desuden har Rikke stor erfaring med at undervise børn og unge med specielle behov, såsom udviklingshæmmede, hørehæmmede, og børn med autismespekter forstyrrelser, asperger, ADHD, fysiske og psykiske handicap mm.

Samliv/intimitet efter fødsel: Når man får barn, udvides (og udfordres) ens familieliv og relation. Mange oplever mere pres på hverdagen, og glemmer måske berøring, intimitet og at være kærester. Der kan desuden  være fysiske og psykiske udfordringer efter fødslen, som påvirker lysten og samlivet. Aleneforældre kan også være udfordrede og mangle berøring og nærvær.

Jeg underviser på mødre og fædrekurser, men også fagpersoner på fx.jordemoderskoler og i sundhedsplejen.

Små børns seksualitet og krop:

Fra børn er helt små er deres seksualitet, nysgerrig og udforskende, og mange forældre, samt fagpersoner i bl.a. vuggestuer og børnehaver kan være i tvivl om, hvad der er normalt, og hvordan de bedst støtter børnene i en naturlig udvikling, uden at overskride grænser eller gøre noget forkert.

Jeg laver oplæg med dialog, spørgsmål, debat og viden, som kan være med til at give deltagerne faglig viden og mod på at tage emnet op, også overfor forældrene, på en god faglig måde.

På opholdssteder, kostskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsklubber og skoler oplever jeg, at de unge har et stort behov og videbegærlighed overfor at møde en voksen fagperson, der kan vende alle de emner, der er vigtige i forhold til berøring, seksualitet, kærester, krop, grænser, sociale medier og billeddeling, samt emner som prævention og kønssygdomme. Undersøgelser viser, at unge der møder viden og åbenhed om emnet, er bedre til at holde egne og andres grænser og beskytte sig.

Jeg bruger aktiv, holdnings udviklende og normkritisk, undervisning, der gør de unge til aktive medspillere i deres eget liv.

Jeg underviser også lærere, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, på seminarier mv., i processorienteret seksual undervisning, køn, krop og grænser, herunder LGBT+ området. Nogle aktive og spændende dage, hvor deltagerne får vidensinput og får afprøvet og udvidet holdninger og værdier, selv og sammen med andre.

Forældre til unge
med særlige behov
Glad pige med briller

Forældre til børn/unge med handicap fx. udviklingshæmning, har ofte et stort behov for at tale om, og få mere viden i forhold til, hvordan de skal tackle deres barn/unge menneske, når det handler om berøring, intimitet, relationer og seksualitet, især i barnets samvær med andre, men også i forhold til barnets egen seksualitet. Jeg møder forældrene, dér hvor de er, i deres tvivl og ofte usikkerhed, og vi taler sammen om facts og også om konkrete løsninger på udfordringer. Mange føler sig lettede bagefter sådan et oplæg, hvor de også har fået talt med andre forældre, der står i samme situation, og har fået emnet lidt "ned på jorden" og måske fundet ud af, at det ikke behøver være så svært at tale om.

Jeg har talt med mange forældre, både ved individuelle samtaler i min konsultation, samt på mine forældreaftener om emnet rundt om i landet. 

Kontakt
bottom of page